Nickerie.Net, maandag 04 januari 2010


Cultureel antropoloog Emmanuels: ‘Immigratiebeleid oorzaak rellen Papatam’
Geplaatst: 04/01/2010

Paramaribo -  “Het gebeuren te Papatam moet niet geplaatst worden binnen het kader van een etnisch conflict. Het heeft alles te maken met het immigratieprobleem dat zich overal in de wereld voordoet”, zegt cultureel antropoloog Solomon Emmanuels. “Mensen die hun land verlaten om zich elders te vestigen nemen altijd hun culturele gewoonten en gebruiken, slechte en goede, mee. Als immigranten onvoldoende begeleid worden in de gewoonten van het land waar zij zich hebben gevestigd, kunnen zij in conflict komen met de autochtone groep. En daar zit nu precies de oorzaak van het conflict te Papatam”, zegt Emannuels.

“De autochtone groep voelde zich op een goed moment onderdrukt in de strijd om een menswaardig bestaan, daar de immigranten, in dit geval de Brazilianen, in staat bleken onder veel betere condities een bestaan op te bouwen.” Emannuels vergelijkt deze case met die waarbij de groep Surinamers in de jaren zestig in Nederland in voortdurende conflict leefde met de groep autochtone Nederlanders. “De autochtonen vonden toen ook dat de immigranten (Surinamers) naar hun land kwamen om er hun baantjes in te pikken, met alle gevolgen van dien. Op het moment dat immigranten een land binnenkomen, moet men voorbereid zijn op dit soort spanningen”, zegt Emannuels. “Nationale overheden moeten hierop inspelen met het voeren van een gedegen immigratiebeleid. Spanningen tussen autochtone en allochtone groepen lossen zichzelf niet op. Daar moet de overheid goed beleid op loslaten. De ruzie tussen twee individuen heeft de latente gevoelens van onbehagen bij de groep autochtone Albinezen losgemaakt, met alle nare gevolgen van dien.”

“De complexiteit van het vreemdelingenvraagstuk laat zich ook niet oplossen met alleen wet- en regelgeving dat opgenomen is in het huidig vreemdelingenbeleid van Suriname. Wetten alleen kunnen de rust en orde niet waarborgen. De immigranten moeten worden begeleid in het nieuwe sociaal-cultureel systeem van het land waar zij een bestaan willen opbouwen.” De cultureel antropoloog noemt het inburgeringproces, dat wereldwijd wordt toegepast door verschillende overheden, een wezenlijk onderdeel van dit begeleidingsproces. “Als nieuwe groepen niet ingeburgerd worden, zullen bij spanningen, sentimenten zoals in het geval van Papatam, altijd de boventoon voeren.”

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

04-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics