Nickerie.Net, donderdag 07 januari 2010


Eerste president Suriname, Johan Ferrier overleden

OEGSTGEEST (Nederland) - Johan Ferrier, de eerste president van Suriname, is in de nacht van zondag op maandag in Oegstgeest overleden. Dat heeft zijn dochter aan de Wereldomroep meegedeeld. Ferrier zou op 12 mei 100 jaar zijn geworden. Ferrier werd president toen Suriname op 25 november 1975 onafhankelijk werd. Toen een groep militairen onder leiding van Desi Bouterse in februari 1980 de macht greep, trad Ferrier af. Hij ging naar Nederland.

Johan Ferrier op een archieffoto uit 2007 Johan Ferrier op een archieffoto uit 2007 Foto: IKON/Het Vermoeden

Ferrier werd geboren in Paramaribo. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer en was medeoprichter van de Nationale Partij Suriname. Nadat het Koninkrijksstatuut, dat tot nieuwe verhoudingen tussen Nederland en Suriname leidde, in 1954 in werking was getreden, werd Ferrier minister-president van Suriname. Die functie combineerde hij met het ministerschap van Economische Zaken. In 1959 ging Ferrier naar Nederland. Hij was van 1959 tot 1965 raadsadviseur van het ministerie van Onderwijs. Terug in Suriname was Ferrier van 1966 tot 1968 directeur-beheerder van bauxiet-, aluin- en aluminiumbedrijf Billiton Maatschapij.

Johan Ferrier (L) en toenmalig koningin Juliana op weg naar het Paleis op de Dam (archieffoto, 1977). ANP

In 1968 werd Ferrier gouverneur van Suriname. In die functie dwong hij een jaar later premier Jopie Pengel tot aftreden, nadat stakingen het land hadden stilgelegd en Nederland met ingrijpen had gedreigd. Hij vervulde de functie van gouverneur tot hij in november 1975 president van het toen onafhankelijke Suriname werd.

In 1999 werd Ferrier in Suriname gekozen tot politicus van de eeuw. Hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en werd in Amsterdam-Zuidoost ook onderscheiden met de Kwakoe Award voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Suriname en de Surinaamse gemeenschap. Ferrier was de vader van CDA-Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier en van schrijfster Cynthia McLeod, die in 1987 het boek Hoe duur was de suiker? publiceerde, over de de suikercultuur in de achttiende eeuw in Suriname.


Johan Ferrier: onderwijzer en rasverteller

OEGSTGEEST - De op 99-jarige leeftijd overleden Johan Ferrier werd bekend als gouverneur en later als eerste president van Suriname, maar hij was vooral onderwijzer in hart en nieren én rasverteller. Ferrier kende niet alleen de verhalen over de spin Anansi, maar kon ze ook meesterlijk vertellen. In 2002 kwam Het grote ANANSIboek uit, met fabels opgetekend uit zijn mond.

Ferrier bekleedde in zijn leven veel verschillende posities. Hij verhuisde diverse keren van Nederland naar Suriname en omgekeerd en overleed in Oegstgeest. Johan Henri Eliza Ferrier werd op 12 mei 1910 geboren in Paramaribo. Hij begon in 1927 zijn loopbaan als onderwijzer in het binnenland van Suriname. Later gaf hij les in de hoofdstad Paramaribo. Hij was in 1946 een van de oprichters van de Nationale Partij Suriname (NPS).

In 1947 ging hij naar Nederland om in Amsterdam sociale pedagogiek te studeren. Hij promoveerde in november 1950 in de letteren en de wijsbegeerte. Nadat hij als leraar en directeur op de kweekschool in Suriname had gewerkt, werd Ferrier directeur op het ministerie van Onderwijs. In 1955 werd hij de eerste minister-president van het land, nadat het jaar daarvoor het Koninkrijksstatuut in werking was getreden. Tot 1958 vervulde hij het premierschap en de functie van minister van Binnenlandse Zaken.

Ferrier ging weer terug naar Nederland. Van 1959 tot 1965 was hij raadsadviseur voor het ministerie van Onderwijs. Hij speelde een rol bij de vestiging in Nederland van Estec, het Europees centrum voor ruimteonderzoek en ruimtetechnologie.

Terug in Suriname was hij van 1966 tot 1968 directeur-beheerder van bauxiet-, aluinaarde- en aluminiumbedrijf Billiton Maatschappij (Shell). In maart 1968 werd Ferrier gouverneur van het koninkrijksdeel. In die functie dwong hij in 1969 de legendarische premier Jopie Pengel af te treden, nadat stakingen het land hadden stilgelegd en Nederland met ingrijpen had gedreigd.

Ferrier was de eerste president van Suriname, dat op 25 november 1975 onafhankelijk werd. Hij trad op 13 augustus 1980 af, nadat op 25 februari van dat jaar zestien militairen onder leiding van sergeant Dési Bouterse een coup hadden gepleegd. Op zijn advies volgde internist en premier Henk Chin A Sen hem op. Een dag voor zijn vertrek naar Nederland sprak Johan Ferrier de soldaten toe. Hij drukte hun op het hart niets te doen waarvoor zij zich als Surinamer zouden moeten schamen.

Johan Ferrier had in totaal acht kinderen. In zijn eerste huwelijk werden vier jongens en twee meisjes geboren. Samen met Edmé Vas kreeg hij nog twee dochters. Zijn tweede echtgenote overleed in 1997. Ferrier kreeg in 1958 de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In 1999 werd hij in Suriname gekozen tot politicus van de eeuw. Op 15 augustus 2004 werd hem op het Kwakoe Festival in Amsterdam-Zuidoost de Kwakoe Award uitgereikt. Deze onderscheiding is bedoeld voor iemand die van grote betekenis is of is geweest voor Suriname en de Surinaamse gemeenschap.


Kathleen Ferrier geschokt door overlijden

DEN HAAG - Kathleen Ferrier, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, is geschokt en diep bedroefd door het overlijden van haar vader. Ze had hem zondagavond nog gesproken. Hij was vitaal, aanwezig en vrolijk. „Hij was niet ziek. Er was niets aan de hand. Het is onvoorstelbaar dat hij er niet meer is.”

Dat heeft de politica maandag laten weten vanuit Congo in Afrika, waar ze met collega's net was begonnen aan een bezoek. Ze heeft haar reis direct afgebroken en is onderweg naar huis. Via Kigali in Rwanda en Nairobi in Kenia hoopt ze zo snel mogelijk in Nederland terug te zijn.

Kathleen Ferrier prijst haar vader om zijn enorme betrokkenheid bij mensen, de maatschappij en de politiek. „Hij is er tot op de laatste seconde mee bezig geweest.”


Balkenende en Pronk over dood Ferrier: Verlies gezaghebbende en wijs staatsman

Eric Mahabier, 05/01/2010

DEN HAAG - “Wij verliezen in de heer Johan Ferrier een gezaghebbende en wijze staatsman. Als eerste president van Suriname sloeg hij in zijn persoon een brug tussen een verleden en toekomst van zijn land. Zo reageert de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende op het overlijden van Surinames eerste president (1975- 1980) en laatste gouverneur (1968- 1975) Johan Ferrier. Hij overleed gisteren op 99-jarige leeftijd in zijn woonplaats Oestgeest in Nederland. Via de Rijksvoorlichtingsdienst laat Balkenende de Ware Tijd weten dat koningin Beatrix met droefheid kennis heeft genomen van het overlijden van Ferrier.

Premier van Nederland Peter-Jan Balkenende.-.

“Hij was een zegen voor Suriname” reageert voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking van Nederland, Jan Pronk vanuit het buitenland. Voor, tijdens én na de onafhankelijkheid heeft Pronk nauw contact gehad met Ferrier. Pronk verwijst onder meer naar spanningen in Suriname tijdens de voorbereidingen van de onafhankelijkheid. Ook na de coup van 1980 was hij in hoedanigheid van Tweede Kamerlid in nauw contact met Ferrier. “Hij heeft op de juiste manier als staatsman gehandeld in heel moeilijke tijden, zowel tijdens de onafhankelijkheid als tijdens de jaren vóór én na de coup. Ferrier heeft conflicten weten te dempen.”

Pronk zegt dat Ferrier altijd heeft gestaan voor Suriname als één natie in zijn totaliteit, zonder enige onderscheidt in de bevolkingsgroepen te maken. Voorts was hij voor goed bestuur en voor mensenrechten. “Hij was een wijs persoon en werd gerespecteerd door zovelen in en buiten Suriname.” De voormalige staatsman heeft in conflicten altijd boven partijen gestaan en volgens Pronk was hij de “beste president” die Suriname zich op dat moment kon wensen. “Een groot staatsman is overleden. Hij was de juiste president op de juiste plaats en tijd.” Pronk hoopt dat het Surinaams volk Johan Ferrier zal blijven respecteren en hem zal blijven terugdenken als een groot staatsman.

Ook ambassadeur van Suriname in Nederland, Urmila Joella- Sewnundun, wijst op de belangrijke bijdrage die Ferrier heeft geleverd aan de ontwikkeling van Suriname. “Een zeer gewaardeerde president die nationaal en internationaal heel veel aanzien genoot”, weet de ambassadeur te vertellen. In haar huidige functie heeft ze intensief contact gehad met de oud-president. Ondanks zijn hoge leeftijd had Ferrier een heldere visie over Suriname en hij was ook goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het land.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd / NOS / Telegraaf

04-01-2010


Vier dagen nationale rouw om Ferrier

Ivan Cairo, 07/01/2010

Paramaribo - De periode vrijdag 8 januari tot en met maandag 11 januari is door de regering afgekondigd als nationale rouwperiode in verband met het overlijden van oud-president Johan Ferrier. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken gisteravond laat bekend. In deze periode zal de Surinaamse vlag als teken van rouw vanaf zes uur ‘s morgens tot zonsondergang halfstok worden gehesen bij staatsgebouwen, schoolgebouwen en op schepen die hier voor anker liggen. De burgerij en het bedrijfsleven wordt gevraagd dat ook te doen. Of er een officieel verbod komt op het houden van openbare vermakelijkheden of evenementen in deze periode is onduidelijk. Richtlijnen op dit stuk die automatisch in werking zouden moeten treden, blijken er niet te zijn.

Van zeker twee grote activiteiten die voor dit weekeinde gepland waren -Lafabo 2010 en de jaarlijkse Bigi Broki Waka- staat vast dat die gewoon doorgaan. De voorbereidingen zijn te vergevorderd om ze nog af te blazen.

Wel zal Ferrier op een gepaste wijze eerbetoon bewezen worden, zeggen organisatoren. Woordvoerder Ewald Gefferie van stichting Ajankro kondre, geeft aan dat de organisatie uit eigen beweging de Lafabo-toneelavond zou hebben afgeblazen, indien het ontzielde lichaam van Ferrier in Suriname lag opgebaard en hier begraven zou worden. “Hij was een groot staatsman, maar wij kunnen deze activiteit niet uitstellen.” Tijdens Lafabo, die zaterdagavond in het Anthony Nesty Indoorstadion wordt gehouden, zal één minuut stilte in acht genomen worden en adhesie worden betuigd aan de nabestaanden van de overleden staatsman.

“Als hij in Suriname begraven zou worden, hadden we de show uit respect en waardering voor onze laatste gouverneur en eerste president gecancelled, maar zoals de situatie nu is, denk ik niet dat hij het erg zou vinden dat het toch doorgaat”, zegt Gefferie. Ferrier was trouwens zelf nauw betrokken bij culturele uitingen. Hij was verteller van Anansi-tori’s en van zijn hand verscheen zelfs een Anansi-verhalenboek.

“Om dit uit te stellen, wordt afstellen”, zegt voorzitter Hans Girjasing van stichting Bigi Broki Waka. De jaarlijkse snel- en wandelloop over de Wijdenboschbrug trekt elk jaar enkele duizenden deelnemers. Het evenement wordt zondag gehouden. De voorbereidingen begonnen al in oktober 2009, er is enorm veel mankracht tegenaan gegooid en sponsoren hebben kapitalen bijgelegd om het evenement te organiseren.

Gefferie wijst er voorts op, dat na de rellen van kerstnacht bij Albina, feestelijkheden rond de jaarwisseling niet zijn afgeblazen door de overheid ofschoon het een zeer ernstig incident betrof. “Er is toch ook gewoon gefeest op het kabinet van de president”, stelt hij. Toch is het laatste woord in deze bij de overheid meent de woordvoerder. Die heeft de vergunningen verstrekt. “Als de overheid ze zou intrekken, dan kan je niets doen, want de overheid heeft ons de vergunningen gegeven”.

Indien van overheidswege bepaald wordt dat tijdens de nationale rouwperiode openbare evenementen niet gehouden mogen worden, zou ze organisaties aan wie al vergunningen zijn afgegeven hiervan schriftelijk op de hoogte moeten stellen dat die zijn ingetrokken. “Tot op dit moment is dat niet gebeurd”, weet de woordvoerder. In de bekendmaking vraagt Binnenlandse Zaken vooral de radio- en televisiestations hun programmering aan te passen tijdens de rouwperiode. Vooral op maandag, want op die dag wordt Ferrier in Nederland begraven.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

07-01-2010


Venetiaan naar begrafenisplechtigheid Ferrier

07/01/2010

Paramaribo - President Ronald Venetiaan en minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken vertrekken vandaag naar Nederland om de begrafenisplechtigheid van Johan Ferrier bij te wonen. Op vrijdag 8 januari zal op de Surinaamse ambassade in Den Haag gelegenheid zijn voor het nemen van afscheid van Suriname’s eerste president en laatste gouverneur.

Dit is van 3 tot 6 uur in de middag mogelijk. Op zaterdag 9 januari zal om 2 uur ’s middags in de Koningskerk in Amsterdam Watergraafsmeer een herdenkingsdienst gehouden worden voor zijn leven. De teraardebestelling van de overleden oud-president vindt maandag in familiekring in Oegstgeest plaats. Ferrier overleed maandag op 99-jarige leeftijd. In Suriname wordt simultaan met de plechtigheden in Nederland, een herdenkingsdienst gehouden om half tien ‘s morgens in de Hervormde kerk aan het Kerkplein onder het thema: ‘Dank voor zijn leven’.

Intussen heeft de regering van vrijdag 8 tot en met maandag 11 januari afgekondigd als Nationale rouwperiode. Tot dan hangt de vlag in het land halfstok. Johan Henri Eliza Ferrier is vader van acht kinderen uit twee huwelijken namelijk: Helen de Miranda, Deryck Ferrier, Robin Ferrier, Stanley Ferrier, Cynthia McLeod-Ferrier, Leo Ferrier, Joan Ferrier en Kathleen Ferrier.-.

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics