Nickerie.Net, donderdag 07 januari 2010


Dagblad Suriname verweert zich tegen beschuldigingen van minister Waterberg

07/01/2010

Paramaribo -  In een vrijgegeven persbericht van het ministerie van Volksgezondheid wordt DBS beschuldigd van het verkeerd citeren van de minister Celsius Waterberg. Volgens de bewindsman interviewde DBS hem naar aanleiding van het gegeven dat het Bureau van Openbare Gezondheidszorg (BOG) constateerde dat de verkrachte vrouwen te Papatam tijdens kersnacht, mogelijk met het hiv/aids-virus zijn besmet. En ook dat de dames aan gonorroe (druiper) lijden. DBS velt geen oordeel. Hieronder leest u het persbericht van het ministerie van Volksgezondheid dat in extenso is opgenomen. Daaronder ziet u het volledig vraaggesprek dat wij hadden met de bewindsman op 30 december 2009.

Persbericht ministerie van Volksgezondheid, afdeling voorlichting

Het avondblad De West ging in haar editie van zaterdag 02 januari 2010 in haar rubriek ‘Keerpunt’ in, op de reacties van verschillende hoogwaardigheidsbekleders uit de A – Combinatie, op de onlusten rond Kerst 2009, te Albina.
Tijdens deze afkeurenswaardige gebeurtenissen is ook melding gemaakt van de verkrachting van een aantal vrouwen van Braziliaanse afkomst.
Dagblad Suriname schreef in haar editie van 31 december 2009, dat minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid als reactie op deze gebeurtenissen zou hebben gezegd, ‘dat niet bewezen is dat de vrouwen in kwestie zijn verkracht, omdat ze medisch niet zijn onderzocht’.
Deze ‘niet correcte citering’ van de Volkgezondheidsminister was aanleiding voor de redacteur van genoemde rubriek ‘Keerpunt’ om minister Waterberg op een zodanige wijze te bejegenen, als zou de bewindsman klinkklare onzin verkondigen en met zijn uitspraken proberen zaken nota bene, goed te praten.
Het ministerie van Volksgezondheid wil hierbij benadrukken, dat ‘deze gewraakte uitspraak’ nimmer is gedaan door minister Waterberg. Zaken zijn door de journalist van Dagblad Suriname, ‘volledig uit de juiste context gehaald’.

Wat is er nu precies aan de hand
Na de onlusten te Albina tijdens de Kerstnacht van het afgelopen jaar, werd minister Waterberg inderdaad geconfronteerd door een journalist van Dagblad Suriname, met het schokkende gebeuren. De journalist hield de minister hierbij voor dat het Bureau Openbare Gezondheidszorg, het BOG, na onderzoek heeft vastgesteld, dat de verkrachtte vrouwen bij de incidenten te Albina, lijden aan aids en Gonorroe. De journalist vroeg vervolgens een reactie van de Volksgezondheidsminister, op dit gegeven.

Minister Waterberg gaf de journalist van Dagblad Suriname het volgende antwoord. “U wil mij in de maling nemen?” Hierop antwoordde de journalist ontkennend. Minister Waterberg zei daarop dat voor zover zijn informatie reikt, de vrouwen nog niet medisch waren onderzocht. Hij was daarvan op de hoogte, omdat hij daags voor het interview persoonlijk een onderhoud heeft gehad met een paar van de dames en het BOG bovendien nooit zo’n uitspraak zou kunnen doen. Onderzoeken van deze aard, vallen namelijk niet binnen het werkgebied van het BOG. Verder stelde de minister dat bij zaken als verkrachting of ander letsel toegebracht door derden er bij het politioneel/ justitieel onderzoek ook een medisch onderzoek wordt gedaan, om een aantal zaken vast te stellen. Het gaat om de aard van het letsel, de ernst van het letsel en dergelijke. Zelfs de identiteit van de dader zou achterhaald kunnen worden, op basis van het medisch onderzoek. De minister heeft nimmer gezegd aan de bewuste verslaggever ‘niet te geloven dat de Braziliaanse vrouwen in kwestie zijn verkracht, omdat ze niet medisch zijn onderzocht’.

Het ministerie van Volksgezondheid wil nogmaals benadrukken, dat de minister slechts heeft gereageerd op de stelling van de journalist, als zou het BOG de vrouwen hebben onderzocht en tot genoemde bevindingen zijn gekomen. Het is daarom jammer, dat de redacteur van de rubriek ‘Keerpunt’ in het dagblad De West niet de moeite neemt (zoals het een goede/ objectieve journalist betaamt) om contact te maken met de minister, om hem deze uitspraak voor te houden (het principe van hoor en - wederhoor).
In plaats daarvan kiest hij ervoor om de minister persoonlijk aan te vallen en een brevet van onvermogen te geven.

Deze redacteur die sinds jaar en dag er een beroep van heeft gemaakt om anoniem- hij schrijft onder de naam ‘de observator van Suriname’ – mensen te bekladden, wordt daarom niet vaak serieus genomen. Maar omdat hier met stelligheid onwaarheden worden verkondigd en de minister blijkbaar willens en wetens verkeerd wordt geciteerd, zijn wij genoodzaakt zaken toch in perspectief te brengen.

Minister Waterberg stelt zich namelijk op het standpunt dat de gebeurtenissen van Kerst 2009 te Albina met klem dienen te worden afgekeurd en dat er een grondig justitieel en politioneel onderzoek wordt verricht, in deze kwestie. Tot dan wacht hij liever de resultaten van dit onderzoek af, in plaats van het doen van ongenuanceerde uitspraken. Aldus een persbericht van het Ministerie van Volksgezondheid.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

07-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics