Nickerie.Net, vrijdag 08 januari 2010


Openbaar Ministerie komt met geheime getuigen: Strafzaak Bouterse opgeschort

Fenny Zandgrond, 08/01/2010

Paramaribo - De krijgsraad heeft gisteren in het 8 Decemberproces de strafzaak tegen hoofdverdachte Desire Bouterse opgeschort. Het Openbaar Ministerie heeft nu meer getuigen opgebracht, die “belangrijke verklaringen kunnen afleggen voor de waarheidsvinding” en wil deze laten verhoren door de rechter-commissaris. Het gaat om “geheime getuigen” waarover raadsman Irvin Kanhai schriftelijk kennis zal nemen, maar net als de verdachten ook de gelegenheid krijgt bij de verhoren aanwezig te zijn.

Ook beraadt de krijgsraad zich over het nader verhoren van Andre Haakmat, die niets met de Surinaamse justitie te maken wil hebben. Bouterse zal net als de verdachten Arti Goré en Marcel Zeeuw moeten wachten tot beslist wordt hoe onwillige getuigen uit Nederland via het Rechtshulpverdrag ter terechtzitting worden gehaald of nader worden verhoord.

Volgens auditeur-militair Roy Elgin gaat het om belangrijke getuigen die bruikbare informatie kunnen verschaffen. Krijgsraad-president Cynthia Valstein-Montnor stelde dat de strafzaak-Bouterse, -Gore en -Zeeuw mogelijk op 15 februari wordt voortgezet als blijkt dat de rechter-commissaris het gerechtelijk vooronderzoek heeft afgerond. Op die datum wordt wel, na afstemming met zijn behandelende internist, verdachte Ruben Rozendaal gehoord, alsook verdachte Errol Alibux die eveneens onder behandeling van een specialist staat. Getuigen die zonder bericht afwezig bleven, worden medegebracht en anderen die hun dagvaarding een dag voor de zitting overhandigd kregen via een huisgenoot, zullen zich vrijwillig moeten melden voor de krijgsraad.

In de zaak-Bouterse moesten gisteren vijf getuigen worden gehoord. Slechts Leendert Stijfmeyer, toentertijd soldaat bij de Echo-compagnie, verscheen. Andre Haakmat en Rudy Chotkan die in Nederland wonen, weigeren naar Suriname te komen, terwijl voor Romeo Hoost en Lilian Ho Kon Joe – echtgenote van slachtoffer Kenneth Gonsalves – hun komst moet worden georganiseerd. Kanhai eiste evenwel verder verhoor van Haakmat, die er geen prijs op stelt dat er contact met hem wordt opgenomen over deze zaak. “Afgezien van de kwaliteit van het gerechtelijk vooronderzoek…”, bracht de raadsman op. Haakmat was vicepremier en minister van Leger en Politie, minister van Justitie en minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Chin A Sen.

Hij moet komen verklaren waarom de druk vanuit de vakbonden naar het eind van 1982 moest worden opgevoerd, zoals getuigen hadden verklaard, en wat zijn rol precies was, gezien het feit dat hij zowel de militairen als de protestgroepen adviseerde. Kanhai beriep zich op het Onmiddellijkheidsbeginsel, dat stelt dat het bewijs ter terechtzitting moet worden aangevoerd. Rita Chin A Loi, die in de zaak-Rozendaal moet getuigen, wil ook niet afreizen naar Suriname en hierin zal eveneens een voorziening via het Rechtshulpverdrag tussen Suriname en Nederland worden gezocht. Een speurtocht wordt gemaakt naar getuige Imro Asgarali, die zich uitgeschreven heeft in Nederland. Elgin gelooft dat hij naar Suriname is geremigreerd. Echter moet zijn adres nog worden achterhaald. Asgarali moet getuigen in de strafzaak tegen Alibux.

Bouterse is tot nu toe bij geen van de zittingen aanwezig geweest. De reden die raadsman Kanhai gisteren opgaf voor zijn afwezigheid, was echter opvallend: “Hij is in het buitenland”, antwoordde Kanhai op de vraag van Valstein-Montnor waarom zijn cliënt er niet bij is. Bouterse staat al jaren op de internationale opsporingslijst van Interpol. Dit houdt in dat hij moet worden opgepakt, zodra hij in een ander land gesignaleerd wordt.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

08-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics