Nickerie.Net, maandag 11 januari 2010


NVB bond noemt klachten particuliere bushouders flauwekul
Geplaatst: 11/01/2010

Paramaribo -  De bond van werknemers in dienst van het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) is de aantijgingen aan de NVB, als zou het de particuliere bushouders oneerlijk beconcurreren, meer dan zat. In een persbericht stelt de bond dat het bedrijf opgericht is om de ‘mofinawan’ betaalbaar vervoer aan te bieden. Het bedrijf moet daarom de kans krijgen om te kunnen functioneren. Particuliere bushouders, die de routes van Commewijne onderhouden, hebben recent hun beklag gedaan bij DBS over de oneerlijke concurrentie die zij ondervinden van de vele NVB staatsbussen, die ook op de trajecten in het district opereren. De werknemersbond NVB wijst erop dat de NVB op de lijndienst Paramaribo- Nickerie (PN) genoodzaakt was haar diensten in te korten, door protesten van de particuliere bushouders die ook deze route onderhouden. De ingekorte dienstverlening heeft echter in het nadeel gewerkt van de passagiers van het district, omdat zij de hoge tarieven van de particuliere bushouders niet konden betalen en weigerden met een PN-bus af te reizen. Passagiers waren hierdoor genoodzaakt langer in Paramaribo of Nickerie te vertoeven, alleen om een plaats te kunnen bemachtigen in één van de NVB-staatsbussen.

De werknemersbond NVB vindt het flauwekul dat particuliere bushouders praten over oneerlijke concurrentie. Edmund Dundas, ex-woordvoerder van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO), zegt dat als het FBOV- project wordt doorgevoerd het concurrentieprobleem tussen de NVB en de particuliere bushouders in één keer is opgelost. Dundas vindt dat niet de particuliere bushouders maar het huidig PLO-bestuur de grote dwarsligger is van het project Federatie Beter Openbaar Vervoer (FBOV). Eerder was gesteld dat de bushouders op de Tamkas-route die in een pilot van dit project opgenomen waren, weigerden mee te werken aan dit project. Volgens de ex- woordvoerder kan het PLO-bestuur niet veel doen voor de particuliere bushouders, omdat zij een ander belang dient dan dat van haar leden. Ook FBOV blijkt volgens Duindas niet te stroken met het belang van de PLO- leiding, vandaar de vertraging in de uitvoering van dit project.

Dundas voorspelt dat de NVB binnen enkele jaren het totaal openbaar vervoer zal gaan beheersen als het FBOV-project niet gauw wordt uitgevoerd. Hij geeft aan dat het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) niet in eeuwigheid zal blijven wachten op de PLO, maar de NVB zal vragen om dit project volledig uit te voeren. Dat betekent dat de NVB bussen zal inzetten ook op de trajecten in Paramaribo, die onder de FBOV-voorwaarden de verschillende routes zullen onderhouden. Dundas, die zelf ook PLO bestuurslid is geweest, benadrukt dat tariefsverhoging niet de enige optie hoeft te zijn voor verbetering van de positie van de particuliere bushouders. De praktijk wijst uit dat de passagier het niet kan betalen en daarom gebruikt maakt van de veel goedkopere diensten van de NVB-staatsbus. Er moet gewerkt worden aan efficiëntie van de particuliere lijnbusdienst, zegt Dundas. Het FBOV-project is ontwikkeld voor het efficiënt maken van de particuliere lijndiensten. Als de PLO weigert mee te participeren aan dit project zullen volgens Dundas de particuliere bushouders door de steeds verminderde aanbod van passagiers genoodzaakt zijn hun diensten te beëindigen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

11-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics