Nickerie.Net, maandag 11 januari 2010


Rotterdamsluis wordt binnenkort aangepakt  
Geplaatst: 08/01/2010

Nickerie -  Er schijnt nu wat licht in de tunnel voor omwonenden van Zeedijk en de Van Drimmelenpolder. De situatie waarbij buurtbewoners steeds tot dichtbij huis verrast worden door zoutwater uit de Nickerierivier is haast niet te omschrijven. Er ontstaat schade aan have en goed van de mensen. Ook betekent het volgens buurtbewoner Franky verzilting van de bodem, wat maakt dat niks meer groeit. Afgelopen dagen was het weer zover dat het water weer via de defecte Rotterdamsluis, die al ruim 75 jaren oud is, naar binnen stroomde. De wateroverlast is tot de Van Drimmelenpolder te merken, zegt waterschapsvoorzitter Amriet Hira.

Hira zegt dat het zoutwater de Hiraweg aantast en zelf ook een deel van de straat opslurpt. Voorts vindt er als gevolg van het stromen van het water ook zware afkalving plaats, wat maakt dat het kanaal steeds dichterbij de straat komt. “Straks spoelen wij allemaal weg”, zegt Amriet Hira.

De kleppen van de sluis zijn al geruime tijd stuk en moeten dringend vervangen worden. Het is niet de eerste keer dat de sluis het heeft begeven en mensen kampen met wateroverlast. Mensen die waterschade lijden, vragen zich af wie hen zal vergoeden.

Dc Bhagwatpersad Shankar, die op de hoogte is van dit probleem, zegt dat de verantwoordelijkheid voor deze sluis in handen ligt van het ministerie van LVV. Ook gaf hij te kennen dat dit werk al reeds is gegund aan de aannemer B. Jiawan, die al een tijdje in het gebied werkzaam is. Vanuit de zijde van de aannemer is aangegeven dat dit probleem binnen een week of twee tot het verleden zal gaan behoren. Shankar zegt dat hij het ernstig betreurt dat instanties nonchalant te werk gaan, terwijl de mensen steeds waarschuwingssignalen geven. Amriet Hira zegt dat bijkans 5000 hectare landbouwareaal steeds omsingeld wordt door zoutwater. Bij de geringste breuk in een van de dammen, zal dit desastreuze gevolgen hebben voor de landbouwsector.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

11-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics