Nickerie.Net, dinsdag 12 januari 2010


Dc Shankar klaar om verkiezingen te leiden

NICKERIE – Districtscommissaris (dc) Bhagwatpersad Shankar van het district Nickerie, die ook voorzitter is van het hoofdstembureau van het kiesdistrict Nickerie, zegt aan Times er klaar voor te zijn om de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2010 in zijn district te leiden.

Shankar zegt het volk de garantie te geven dat hij samen met zijn team vrije en verkiezingen met een geheim karakter kan garanderen. “Wij geven de garantie dat wij niets zullen nalaten om de democratie en rechtsstaat hoog te houden en in de juiste zin van het woord te laten beleven. Ook op de dag van de verkiezingen”, zegt de burgervader. Hij geeft aan dat het kort dag is en verwacht dat het met het oog op het voorbereiden en organiseren van de verkiezingen, de komende periode zeker lange dagen en nachten zullen worden.

Volgens Shankar zijn er vijf grote momenten bij het organiseren van de verkiezingen die goed in de gaten gehouden moeten worden. Hij somt hierbij op de ter inzage legging van de voorlopige kiezerslijsten, de registratie van politieke organisaties en politieke combinaties, de kandidaatstelling, distributie van de oproepingskaarten en tenslotte de dag van de verkiezingen.

Shankar behoort tot de dc’s die voor het eerst een verkiezing zullen leiden. Recentelijk hebben de dc’s en hun staf een training gevolgd over het organiseren van verkiezingen. De trainingen werden verzorgd door de ex-districtscommissarissen Richene Libretto en Kries Bhoendie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

12-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics