Nickerie.Net, dinsdag 12 januari 2010


Informele sector Suriname 15% van bbp

PARAMARIBO - Ondanks het stabielere economische klimaat speelt een belangrijk deel van onze economie zich af in het informele of grijze circuit. De omvang van deze sector is moeilijk te schatten. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) spreekt over een directe bijdrage van bijna 14% aan het bbp. Volgens het Planbureau is deze 15%. Uit de analyse ‘Macro-economische verkenningen 2004-2010’ van het Planbureau blijkt dat de informele sector gemiddeld over de periode bekeken een aandeel in het bbp van ongeveer 15% heeft. Deze zal met 4,6% groeien in 2010.

Minister Joyce Amarello-Williams van Arbeid Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) kijkt niet vreemd op. Het bijklussen heeft in ons land volgens haar een zodanige omvang, dat je kunt spreken van één van de belangrijkste motoren van de economie. ATM heeft samen met het Algemeen Bureau voor de Statistiek onderzoek verricht in Paramaribo en enkele districten. Veel geïnterviewde arbeiders bleken niet eens te weten dat ze hun brood verdienen in een informeel bedrijf. De informele sector zorgt voor een groot deel van de werkgelegenheid in Suriname.

Ondanks die belangrijke rol is er toch heel weinig bekend over deze ‘verborgen economie.’ Dat moet dringend gaan veranderen, omdat het ministerie volgens Amarello gericht beleid wil gaan voeren naar de sector toe. “Wil je dat doen, dan moet je weten hoeveel mensen er werken, in welke branches en of het om mensen gaat die al een baan hebben”, zegt de bewindsvrouwe.

Om er meer licht op te werpen, zal een landelijk onderzoek worden uitgevoerd. Uit het al uitgevoerde onderzoek is gebleken dat informatie over de juridische en sociale positie van de sector dun verspreid is.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

12-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics