Nickerie.Net, woensdag 13 januari 2010


Kafverbrandingsprobleem op agenda RvM

NICKERIE – Als het aan minister Clifford Marica van Handel en Industrie ligt, wordt het kafverbrandingsprobleem van Nickerie vandaag al besproken op de vergadering van de Raad van Ministers (RvM). Dit zei de bewindsman in reactie op de vraag hoelang de bewoners van Zeedijk en omgeving nog moeten wachten op de oplossing van het vraagstuk. Indien het vandaag niet lukt, zal de HI-minister er alles aan doen om deze kwestie de volgende week bespreekbaar te maken.

Het verbranden van kaf zorgt al enkele jaren voor ernstig overlast bij mensen die in de omgeving

Marica gaf meermalen aan dat het probleem niet zo gemakkelijk op te lossen is. Hij beloofde wel de suggestie van enkele bewoners van de getroffen gebieden te overwegen om het kaf alvast af te voeren naar een geschikte locatie, waarna verdere verwerking kan plaatsvinden.

Enkele jaren terug hebben verschillende bedrijven, waaronder de Energiebedrijven Suriname, het plan opgevat om kaf te gebruiken voor de opwekking van energie. Pelmolenaars waren echter niet bereid het kaf gratis af te staan. Hierdoor was het bedrijfseconomisch niet langer rendabel om het plan uit te voeren.

Intussen zijn de bewoners van de Klein Henarpolder ook gemobiliseerd om strijd te leveren tegen de bouw van een pellerij in hun woonomgeving. Zij denken dat in navolging van de personen in andere delen van Nickerie ook zij vroeg of laat geconfronteerd zullen worden met de gevolgen van kafverbranding.

Times heeft contact gehad met de ondernemer die in de Klein Henarpolder een pelmolen wil opzetten. Hij zegt de bezorgdheid van de buurtbewoners te kunnen begrijpen. Hij is echter geenszins van plan om het kaf ter plaatse te verbranden. Volgens hem dient de overheid erop toe te zien dat de vergunningsvoorwaarden worden nageleefd. “Indien in de vergunningsvoorwaarden expliciet wordt aangegeven dat er geen kaf mag worden verbrand, moet dat ook niet gebeuren”, meent de ondernemer.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

13-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics