Nickerie.Net, donderdag 14 januari 2010


Kourou-akkoord nooit ondertekend
Geplaatst: 14/01/2010

Paramaribo -  Hoewel het concept Kourou-akkoord bestond, is dit nooit ondertekend te Kourou in het buurland Frans-Guyana, verduidelijkt de fractievoorzitter van de VVV, Jules Wijdenbosch, tegenover Dagblad Suriname. Uit het concept zijn elementen overgenomen in het Vredesakkoord dat in 1992 is ondertekend door de Staat Suriname en diverse verzetsgroepen. Er is slechts gedeeltelijk uitvoering gegeven aan dit akkoord door enkele ex-strijders in dienst te nemen bij de overheid. De overige zaken zijn nooit uitgevoerd. Deze kwestie trachtte Wijdenbosch aan te kaarten in het parlement dinsdag toen zijn betoog een totaal andere wending kreeg. Door president Ronald Venetiaan werd gesteld dat het Kourou-akkoord niet bestaat. ‘Dat weet ik wel’, zegt Wijdenbosch, die in het hoogte college van staat de verdere uitvoering van de punten opgenomen in het Vredesakkoord probeerde te bepleiten.

Woordvoerder Evans Tjaroeme van de ex-leden van de Tucajana Amazones, een van de verzetgroepen indertijd, die ook deel uitmaakt van het Landelijk Overlegorgaan Tucajana Amazones Suriname, zegt dat indertijd daadwerkelijk een concept Kourou-akkoord bestond. Betere accommodatie van de leden van Jungle Commando stond onder andere opgenomen in het Kourou-akkoord. ‘Ze zouden macht krijgen in het binnenland en zouden het voor het zeggen hebben. Er zou meer verwarring in het land komen.’
Protest vanuit de Inheemse groep heeft erin geresulteerd dat de implementatie van het Kourou-akkoord niet heeft plaatsgevonden. Toen is overgegaan naar de formulering van een ander concept, namelijk het Vredesakkoord, waarbij de verschillende groepen geaccommodeerd zouden worden.

De ondertekening van het Vredesakkoord, of het Akkoord voor Nationale Verzoening en Ontwikkeling, heeft in 1992 plaatsgevonden tussen de Staat Suriname en de verschillende verzetgroepen. Dit geschiedde door toenmalige president Ronald Venetiaan, leiders van de verschillende verzetgroepen en de OAS. De groepen hebben gehoor gegeven aan de bepaling betreffende wapenneerlegging, terwijl de overige punten opgenomen in het akkoord nog steeds niet zijn gerealiseerd. Integendeel ervaren diverse verzetgroepen dat zij in vergelijking met Jungle Commando een achtergestelde positie genieten. Leden van Jungle Commando zijn namelijk in dienst bij de overheid, terwijl leden van de overige groepen nog reikhalzend hiernaar zitten uit te kijken.

De verzetgroepen de Tucajana Amazones, de Angula, de Mandela en de Kofimaka hebben zich in 2007 gebundeld en tal van brieven voorzien van een kopie van het Vredesakkoord gericht aan president Ronald Venetiaan, de parlementsvoorzitter en tal van beleidsmakers. Het verzoek is steeds gedaan voor uitvoering van de punten in het akkoord. Deze pogingen zijn tevergeefs geweest.

Opmerkelijk is dat getracht is om ook Jungle Commando te betrekken bij de samenbundeling. Deze groep heeft zich altijd afzijdig gehouden, zegt Tjaroeme.
Het afgelopen jaar zijn zij ontvangen door vicepresident Ramdien Sardjoe. ‘Hij zou over twee weken contact met ons opnemen. Maar dat is nooit gebeurd.’ Voorlopig wordt een afwachtende houding aangenomen. ‘We staan sterk in onze schoenen. Zelfs de internationale wereld gaat ons niet kunnen fighten’, menen de ex-leden van de diverse groepen, die zullen trachten hun recht te zoeken. Gewaarschuwd wordt voor de consequenties hiervan. Maar volgens Tjaroeme houden de jongens zich vooralsnog koel. Ze worden namelijk regelmatig gesust. Het verleden waar de verzetgroepen tegen leden van Jungle Commando hebben gestreden, betitelt hij als ‘beetje gevoelig’. De verzetgroepen zijn ontstaan ter beveiliging en bewaking van hun eigen gebieden. Het Jungle Commando, waar A-Combinatie’s Ronny Brunswijk de leider van was, en die indertijd de terroristen werden genoemd, maakte zich schuldig aan plundering, verkrachting, roofpraktijken en brandstichting. ‘Daarom zijn wij in opstand gekomen om onszelf te beschermen met behulp van de milities en de volksmilities.’

Door Tjaroeme wordt duidelijk voorop gesteld dat ze op eigen kracht een einde hebben gebracht aan de bizarre handelingen van Jungle Commando. ‘Het Nationaal Leger was niet sterk genoeg. Zelf de Staat kon ons niet beschermen.’

Dagblad Suriname beschikt over een kopie van het Vredeskoord. In het Vredesakkoord staat onder andere opgenomen: het bieden van voorzieningen, wederopbouw en ontwikkeling van het binnenland, het verlenen van rechten op grond. Opmerkelijk is dat als artikel 17 (de inwerkingtreding) is opgenomen: ‘het akkoord van Kourou van 21 juli 1989 vervalt bij inwerkingtreding van dit akkoord.’ Verder is in het document, d.d. 8 augustus 1992, opgenomen de akte van bekrachtiging, ondertekend door president Ronald Venetiaan.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

14-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics