Nickerie.Net, zaterdag 16 januari 2010


Rudisa Holding geeft 30 containers hulp aan Haïti

PARAMARIBO - Rudisa Holding en Waterland Cement zullen in samenwerking met Wärtsilä Caribbean dertig containers verschepen naar Haïti, met lokaal geproduceerde drank, waaronder water, sap en melk.Getracht wordt deze schenking, met een waarde van US$ 300.000, zo snel mogelijk op het getroffen eiland te krijgen.

Een deel van de dranken die bestemd zijn voor Haïti, wordt ingeladen. Rudisa Holding verschept binnenkort 30 containers naar het eiland dat getroffen is door een zware natuurramp.

 “Ik heb hiertoe besloten omdat ik vind dat ik als mens iets moet doen voor mijn medemens in nood”, aldus directeur Dilip Sardjoe van de holding. Volgens de grootondernemer is de productie van drie dagen nodig om de dertig containers te vullen. Groot probleem op dit moment is hoe de containers in Haïti te krijgen. De haven van het eiland is volledig vernietigd en de scheepsverbindingen ontregeld. Momenteel is het eiland alleen via de lucht bereikbaar.

 Rudisa-partner Wärtsilä Caribbean is echter druk bezig een hulphaven te bouwen met behulp van pontons om de goederen die dit weekeind al klaarstaan voor verscheping te ontvangen. Dit bedrijf helpt tevens met de logistieke afhandeling. Volgens de grootzakenman is gekozen voor verscheping van water, sap en melk, omdat deze producten het dringendst nodig zijn. De geste zal ook promotie van Suriname betekenen, omdat op de verpakking van de goederen vermeld zal staan dat die in ons land geproduceerd zijn. Sardjoe hoopt zo snel mogelijk te kunnen verschepen.

Er is contact met twee scheepvaartbedrijven die voor het transport moeten zorgen. Verwacht wordt dat tenminste een van hen dit weekeind aangeeft wanneer vanuit Suriname verscheept kan worden. Sardjoe hoorde van de ramp op Haïti, tijdens een vergadering op Trinidad. Hij en enkele zakenrelaties besloten hulp te bieden en maakten contact met een vestiging van de Verenigde Naties en vertegenwoordigers van enkele multinationals. Besloten werd uiteindelijk om zelfstandig hulp te bieden middels het zenden van de zo noodzakelijke dranken.

Hoewel voorlopig besloten is tot het zenden van dertig containers, zegt Sardjoe bereid te zijn meer hulp te bieden indien dat nodig is. Hij hoopt dat zijn voorbeeld navolging krijgt. De grootondernemer is dan bereid die mensen en/of bedrijven richtlijnen te geven hoe hun goederen in Haïti te krijgen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

16-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics