Nickerie.Net, maandag 18 januari 2010


Lekhram Soerdjan nieuwe directeur Adron
Geplaatst: 16/01/2010

Nickerie -  De Stichting Nationaal Rijstonderzoeksinstituut (SNRI) werd in 1987 opgericht, met als doel de bevordering van de rijstcultuur in de ruimste zin des woord. Dit doet zij door wetenschappelijk en toegepast onderzoek te laten verrichten, het ontwikkelen van nieuwe en betere rijstvariŽteiten en het beschikbaar doen komen van goed plantmateriaal en informatie ten behoeve van de rijstsector.

In dit kader is door SNRI de werkeenheid, het Anne van Dijk Onderzoekscentrum Nickerie (Adron) ingesteld op 4 maart 1994. Ir. Kadi Kartosoewito is sedert 1995 directeur van het onderzoekscentrum geweest. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is de functie van directeur vacant sinds mei 2009.

Het SNRI-bestuur heeft onder voorzitterschap van drs. Inder Rambharse unaniem besloten dat Lekhram Soerdjan M.Sc. de meest geschikte kandidaat is voor de functie. Soerdjan is sedert november 1998 verbonden aan het Adron, haalde in maart 2002 zijn mastersgraad in Wageningen en werkt vanaf 2002 als onderzoeker bij het centrum. Sedert 24 april 2009 is hij belast met de waarneming van de functie van directeur. De nieuwe directeur zal belast worden met het management van het rijstonderzoekscentrum, sturing van onderzoek en participatie in de onderzoeksprojecten.

Website Adron: www.adron.info

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

18-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics