Nickerie.Net, maandag 18 januari 2010


Paul Somohardjo: ‘Ik wil graag in NF-combinatie blijven’
Geplaatst: 18/01/2010

Paramaribo -  ‘Ik heb al gesteld, ik wil graag in de NF-combinatie blijven’, gaf de voorzitter van de Pertjajah Luhur gisteren desgevraagd te kennen aan Dagblad Suriname in De Olifant waar hij tot de genodigden behoorde. Ook al zou het plaatsvinden op het niveau van de districtsraadsleden en de ressortraadsleden, hier neemt Somohardjo genoegen mee. Hij stelt voorop zich te scharen achter de eerder gedane stelling. Op de vraag of de overige partners binnen de NF-combinatie een andere mening zijn toegedaan en de stelling ondersteunen, antwoordde Somohardjo als volgt: ‘Dat moet ik nog horen’.

Op welke wijze het NF de komende verkiezingen zal ingaan, blijft vooralsnog een groot vraagteken. De evaluatie is nog niet gehouden. Politieke bronnen melden dat partijen binnen het NF voornemens zouden zijn om de PL op een zijspoor te plaatsen. Door de jaren heen gepleegde chantage door de PL-voorzitter zou de leidraad hiertoe vormen, evenals het feit dat geruime tijd bijzonder veel kritiek is geuit op het gronduitgiftebeleid van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, dat onder de PL ressorteert. De kritiek was hevig in de periode toen stichtingen, die als paddenstoelen uit de grond verrezen, verrijkt werden met lappen grond. Het ministerie van RGB is het 17e ministerie dat tijdens de formatie van het huidige kabinet in het leven is geroepen.


Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

18-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics