Nickerie.Net, dinsdag 19 januari 2010


Suriname en Nederland verbreden justitiŽle samenwerking

Eric Mahabier, 19/01/2010

DEN HAAG - Suriname en Nederland verbreden de bestaande justitiŽle samenwerking. De afgelopen periode is er heel veel vooruitgang geboekt en beide landen werken nu naar een nauwere samenwerking tussen de diverse justitiŽle structuren. Dit zeggen minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie en zijn Nederlandse collega Ernst Hirsch Ballin in een gezamenlijke verklaring aan dWT. Santokhi en Hirsch Ballin hebben gisteren op het hoofdkwartier van Justitie Nederland in Den Haag de samenwerking geŽvalueerd. Er is naar de voortzetting van deze samenwerking gekeken en de eventuele knelpunten zijn besproken.

Met een stevige handdruk hebben de ministers Chandrikapersad Santokhi en Ernst Hirsch Ballin elkaar gisteren begroet na evaluatie van de justitiŽle samenwerking tussen beide landen. Procureur-generaal Subhas Punwasi en leden van de Surinaamse en Nederlandse justitiŽle delegatie waren ook aanwezig bij die evaluatie op het hoofdkwartier van Justitie Nederland in Den Haag.dWTfoto/Eric Mahabier-.

Procureur-generaal Subhas Punwasi was bij die evaluatie ook aanwezig. Volgens Santokhi is bij die evaluatie ook gekeken naar modaliteiten voor nauwere samenwerking tussen de justitiŽle structuren in beide landen. Dit jaar komt er een einde aan de sectorale samenwerking en de landen willen dat de bereikte resultaten en het wederzijds vertrouwen gewaarborgd blijft mede door de nauwere samenwerking tussen de structuren.

Beide bewindslieden geven aan dat de samenwerking onverkort verder gaat. In dat kader geeft Santokhi aan dat de justitiŽle samenwerking tussen Suriname en Nederland verduurzaamd is in verscheidene documenten en overeenkomsten. Zo is in 2008 een overeenkomst gesloten tussen Santokhi en Hirsch Ballin over intensievere samenwerking binnen diverse beleidsgebieden. De rechterlijke macht, de staande magistratuur, wetgeving, drugsbestrijding, uitvoering van de Toescheidingsovereenkomst en vreemdelingenzaken waren enkele van de onderwerpen die bij de evaluatie besproken zijn.

Santokhi zegt dat knelpunten die bij de evaluatie geÔdentificeerd zijn, door de deskundigen van beide landen verder uitgewerkt zullen worden. Volgens Hirsch Ballin is voor Nederland wederzijds vertrouwen belangrijk in die goede samenwerking. Een terugblik op de justitiŽle samenwerking van de afgelopen jaren brengt Hirsch Ballin tot de algemene constatering dat er ďveel praktische vooruitgang geboektĒ is op allerlei gebieden.

De strafrechtelijke samenwerking en ondersteuning op het gebied van de wetgeving noemt Hirsch Ballin in dat kader. Voor wat de gezamenlijke drugsbestrijding betreft kan volgens Santokhi ook daar geconcludeerd worden dat die goede resultaten heeft gehad. Hij verwijst onder meer naar de vele aanhoudingen die verricht zijn en die ook aantonen dat er aan beide kanten veel drugs in beslag genomen wordt. Door Nederland is ook bijstand verleend voor de versterking van het JAP-team.

Ook is er goede informatiewisseling geweest tussen de Nederlandse en Surinaamse justitiŽle autoriteiten. Hirsch Ballin zegt ďheel veel waarderingĒ te hebben voor de ďbuitengewone inzetĒ van zijn collega Santokhi. ďWe kijken met veel vertrouwen uit naar de voortzetting van die samenwerkingĒ, geeft Hirsch Ballin tenslotte aan.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

18-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics