Nickerie.Net, vrijdag 22 januari 2010


Blokkeren websites desnoods via diplomatieke wegen

PARAMARIBO - Het blokkeren van websites die de privacy van mensen aantast en de openbare orde ernstig verstoren zal volgens minister Richel Apinsa van Transport Communicatie en Toerisme desnoods via diplomatieke wegen aangepakt moeten worden.

Zij onderstreept dat er geprobeerd zou worden dergelijke sites van het internet te halen. De minister zegt echter dat sommige moeilijk gaan. “Nou zolang we klachten hebben sturen we ze door naar de TAS en zij bespreken het met de telecommunicatiebedrijven. “Indertijd hadden we met Juspol gesproken om een commissie in het leven te roepen, waarin vertegenwoordigers van de ministeries en telecombedrijven zouden zitten.” De procureur-generaal was ook bij de vergadering aanwezig. Via het Ministerie van Buitenlandse Zaken zou ook nagegaan worden waar de providers zitten. Er zal op korte termijn een multidisciplinaire werkgroep met als trekker de TAS worden samengesteld. Het doel is om internationaal samen te werken ter eliminering van de websites die zich schuldig maken aan dergelijk ontoelaatbaar en strafwaardig gedrag.

Directeur Dirk Currie van het telecommunicatiebedrijf Telesur heeft als toegangverschaffer tot het internet gezegd bereid te zijn om schandalige websites te blokkeren als de overheid dat vraagt. Currie zegt dat Telesur niet bevoegd is inhoudelijk te oordelen over hetgeen op de websites staat aangegeven. Volgens hem is het van belang dat de overheid als bewaarder van wet en regelgeving, de openbare orde in de samenleving handhaaft door de richtlijnen te verschaffen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

22-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics