Nickerie.Net, maandag 25 januari 2010


Surinaamse achternaam niet aantrekkelijk op Nederlandse arbeidsmarkt Eerder Marokkanen dan Surinamers gewenst

PARAMARIBO - Surinamers worden gediscrimineerd op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het instituut is een belangrijk adviesorgaan van de Nederlandse regering. Uit de resultaten blijkt dat de discriminatie geldt voor vrijwel alle allochtone gemeenschappen die niet-westers zijn.

Het SCP stuurde sollicitatiebrieven, die vrijwel identiek zijn, naar verschillende bedrijven in Nederland. Het enige verschil was de etniciteit en achternaam van de werkzoekende. Mensen met een Nederlandse achternaam hadden 44% kans uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek, terwijl mensen met een niet-westerse naam 37% kans hadden.

Het onderzoek getiteld ‘Liever Mark dan Mohammed?’ richtte zich vooral op Surinaamse, Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse achternamen. Bij vacatures voor lager opgeleiden en banen die te maken hebben met veel klantencontact is discriminatie het grootst. Verder worden niet-westerse mannen eerder gediscrimineerd dan vrouwelijke lotgenoten. Surinamers worden in vergelijking met autochtonen 8% minder uitgenodigd terwijl bij Marokkanen het rond de 5% is. Uit eerdere onderzoekingen blijkt dat juist Marokkanen eerder werden vermeden dan Surinamers, Turken en Antillianen. Het SCP heeft daarop geen concrete verklaring, maar denkt dat een goede sollicitatiebrief en het opleidingsniveau indruk kunnen maken op werkgevers.

Een uitnodiging voor een sollicitatie is echter nog geen garantie voor een baan. Hieruit blijkt dus dat discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt groter is dan wordt gedacht, omdat naarmate het traject van de sollicitatie wordt afgewerkt er steeds meer mensen worden afgewezen vanwege hun etniciteit.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / SCP / Suriname Times

25-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics