Nickerie.Net, dinsdag 26 januari 2010


Grootse plannen voor West-Suriname

PARAMARIBO - De regering heft grootse plannen met West-Suriname. De plannen, die nog in studiefase zijn, betreffen de gehele ontsluiting van West-Suriname; een tweede Oost-Westverbinding vanaf Apoera tot Albina en duurzame energieopwekking. West-Suriname heeft een enorm potentieel aan water en kan het gebied in het groter plan tot duurzame energievoorziening een bijdrage leveren.

Dit plan is nog in studiefase. De regering richt zich echter eerst op het welslagen van het Jai-Tapahonyproject. De regering is volgens Plos-minister Rick van Ravenswaay voornemens dit project uit te voeren, daar het een wezenlijke bijdrage zal leveren aan duurzame energievoorziening. Voor wat betreft de ontsluiting van het West-Surinamegebied, van Apoera tot Albina, worden op dit moment sociale en milieu-impactstudies gedaan door de financier IDB. Het wordt in eerste instantie een laterietweg die in een later stadium voorzien zal worden van een asfaltlaag. Het beleid van de regering is erop gericht om bij het maken van plannen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, de zogenaamde Green Vision.

Wat Suriname wil doen, is een strategie ontwikkelen waarbij de nadruk wordt gelegd op het duurzaam ontwikkelen van de natuur. Er worden zoveel mogelijk afwegingen gemaakt, waarbij er sprake is van conservatie van de natuur gekoppeld aan een bepaalde economische waarde.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

26-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics