Nickerie.Net, donderdag 28 januari 2010


Oemraw: “Er is geen schaarste aan kunstmest, maar aan geld”

NICKERIE – Volgens Harrinanan Oemraw van de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA) heerst er helemaal geen schaarste aan kunstmest. Hij merkt op dat het probleem is dat de boeren geen geld hebben om kunstmest te kopen voor de bemesting van hun rijstgewas.

De SPBA-topman zegt dat de boeren heel wat extra onkosten gemaakt hebben, waardoor ze geen geld meer hebben om kunstmest aan te schaffen. Zo hebben de boeren continu water moeten inpompen. Vooral de boeren in de oostelijke polders, in de Henarpolder en omgeving, het Labeniproject en ook in de Europolder, hebben flink te kampen gehad met watertekorten.

Oemraw wijst erop dat de boeren daarnaast steeds allerlei insecten en ziektes op hun gewas hebben moeten bestrijden. De aanhoudende droogte creëert ruimte voor allerlei ziektes in de rijstsector. Voor dit seizoen hebben de boeren al 50% meer geïnvesteerd dan het vorig seizoen. De meeste boeren in Wageningen hebben nog niet kunnen inzaaien, omdat ze hun rijstarealen niet kunnen bevloeien. Dit houdt volgens Oemraw in dat deze boeren veel later zullen inzaaien, waardoor ze in de regentijd zullen oogsten met alle consequenties van dien. Dit seizoen hebben de meeste boeren steeds water moeten pompen. Het water kon niet aan een stuk door gepompt worden, waardoor de boeren een aantal dagen en nachten op hun rijstarealen moesten doorbrengen.

De SPBA-topman meent dat het probleem van de kunstmest opgelost kan worden. Op 2 november vorig jaar had hij een brief gericht aan LVV-minister Kermechend Raghoebarsing, waarin hij verzocht de government take op brandstof of eventueel het restant van ruim SRD 3 miljoen uit de toegekende subsidie voor de voorjaarsoogst 2009, alsnog uit te keren aan de padieboeren. Oemraw zegt dat er nooit op zijn schrijven is gereageerd, maar dat de boeren die ondersteuning nu meer dan ooit nodig hebben. De SPBA-topper hoopt dat de overheid de boeren uit deze malaise zal halen, zodat zij hun gewas kunnen bemesten.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

28-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics