Nickerie.Net, vrijdag 29 januari 2010


Schuldeisers SML uitbetaald
Geplaatst: 29/01/2010

Nickerie -  Na intensieve voorbereidingen zijn de Stichting voor de Ontwikkeling van Machinale Landbouw in Suriname (SML) en de bewindvoerder, mr. E.C.M. Hooplot, op 27 januari 2010 overgegaan tot uitbetaling van de schuldeisers. De bewindvoerder die door de rechter in het kader van de surseance van betaling is aangewezen, heeft op 8 en 9 januari 2010 te Wageningen en op 12 januari 2010 te Paramaribo de schuldeisers afzonderlijk ontvangen om zich persoonlijk te vergewissen over de juistheid van de hoogte van hun vorderingen zoals die door de SML op de crediteurenlijst waren opgebracht.

Met 418 schuldeisers die persoonlijk de hoogte van hun vorderingen met de bewindvoerder besproken hebben, is een akkoord bereikt tegen finale kwijting. Een aantal schuldeisers heeft nog geen contact gemaakt met de bewindvoerder, waardoor in deze gevallen nog niet overgegaan kan worden tot uitbetaling. Deze schuldeisers kunnen alsnog contact opnemen met de bewindvoerder.

De uitbetaling heeft plaatsgevonden na goedkeuring door de rechter. De gelden zijn van de rekeningen van de SML overgemaakt op de rekeningen van de schuldeisers. De schudeisers die geen rekeningnummers hebben doorgegeven, zullen hun gelden bij de Landbouwbank ontvangen tegen overlegging van hun ID-kaart en de brief van de bewindvoerder waarin zij voor akkoord hebben getekend.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

29-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics