Nickerie.Net, vrijdag 29 januari 2010


Eénderde rijstarealen Wageningen ingezaaid

Beta Debidien, 28/01/2010

WAGENINGEN - Tot gisteren was er 1.300 hectare ingezaaid in Wageningen. Totnogtoe hebben de rijstboeren 4.000 hectare droog bewerkt. De verwachting is dat zij in de komende weken alles in het werk zullen stellen om het resterend deel van de arealen ook te benutten. De meeste arealen zijn verhuurd aan landbouwers uit Nickerie en omgeving.

Van de toenmalige Stichting Machinale Landbouw hebben slechts tien arbeiders zelf ingezaaid. Een deel is nog bezig met de natte grondbewerking. De inzaai is in november gestart, nadat zoetwater beschikbaar kwam via het pompgemaal. Onlangs heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ook de tweede pomp in werking gesteld, waardoor er nu voldoende water is in de aanvoerleidingen. De bevloeiing van de arealen in de laaggelegen gebieden vindt plaats via de normale zwaartekracht, terwijl op andere locaties de boeren extra kosten moeten maken, om het water te verpompen naar hun arealen.

Heel wat boeren kiezen er nog steeds voor handmatig in te zaaien. Met een landbouwmachine is het makkelijker, maar dan lopen de productiekosten op. dWT foto/Beta Debidie

“Om een areaal groot 24 ha onder water te krijgen, moeten wij tenminste 100 uren lang onafgebroken pompen. Omgerekend in geld is dat 100 maal SRD 50 per uur wat neerkomt op SRD 5000,- dat wij alleen aan het pompen moeten uitgeven. Om het gewas verder te verzorgen zal nog zeker twee keer gepompt worden en dat maakt dat wij straks veel hogere productiekosten zullen hebben dan de boeren in Nickerie," zegt Amir Shameerali. Hij heeft meer dan 100 ha ingezaaid in Wageningen. Het pompgemaal zorgt ook voor water in de Middenstandspolder. Deze polder beslaat een oppervlakte van 1.600 ha en is voor meer dan de helft al ingezaaid.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

28-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics