Nickerie.Net, vrijdag 29 januari 2010


Universiteit Tilburg: PVV is rechts radicaal en neigt naar discriminatie

Wilders woedend over rapport van Tilburgse wetenschappers

Tilburg - Na extreem-rechts en rechts-radicaal is er sinds woensdag een nieuw predicaat voor de PVV van Wilders: nieuw rechts radicaal. Een partij met een ’nationaal-democratische’ ideologie, maar zonder wortels in traditioneel extreem rechts, zo omschrijven onderzoekers van de universiteit van Tilburg de partij van Geert Wilders. Kort samengevat: nieuw rechts radicaal.

Geet Wilders

De nieuwste definitie komt uit het langverwachte rapport over polarisatie en radicalisering in Nederland, dat minister Ter Horst (PvdA) van binnenlandse zaken woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. Zelf hield de bewindsvrouw zich afzijdig van de conclusies. „De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport ligt geheel bij de onderzoekers”, schreef ze in een begeleidende brief. Eerder al gaf ze aan dat ze zich niet met de inhoud heeft bemoeid en dat het gaat om een studie die niet enkel en alleen is gericht op de PVV.

Dat klopt. Het rapport ’Polarisatie en radicalisering in Nederland’ is een verkenning van de stand van zaken in 2009 en bericht ook over onder meer islamitisch radicalisme, links radicalisme en dierenrechtenactivisme. Maar het stuk gaat óók over de PVV.

Waar opponenten van Wilders zijn partij eerder al bestempelden als extreem-rechts, kiezen de vier onderzoekers nu voor een nieuwe term. Extreem-rechts is een slecht gekozen term, omdat de PVV niet uit een extreem-rechtse traditie komt, betogen ze. In die traditie komt het vaak voor dat de oprichters van extreem-rechtse organisaties eerder al bij één of meer andere verwante organisaties aangesloten zijn geweest, en dat gaat voor de PVV niet op.

Ook niet onbelangrijk: zelf beschouwen Wilders en de PVV zich niet als extreem-rechts, en van rechts-extremisme distantiëren ze zich nadrukkelijk.

Niettemin zijn er volgens het rapport ideologisch gezien wel degelijk elementen van rechts radicaal ideeëngoed te vinden bij de PVV. Zo is er een hang naar het autoritaire, een positieve oriëntatie op ’het eigene’ en een afkeer van politieke tegenstanders en ’het vreemde’.

Dat laatste komt vooral terug in de vele verwijzingen naar niet-westerse allochtonen en de islamisering van de samenleving, waarmee Wilders en zijn fractiegenoten voortdurend – te pas en te onpas – schermen.

Daarnaast criminaliseert de negenkoppige fractie niet-westerse allochtonen, sluit ze hen uit van rechten en brengt zo een maatschappelijke tweedeling. Dat neigt naar discriminatie, menen de onderzoekers.

Vooral dat laatst stuit de PVV-voorman tegen de borst. „Er staat nog wel net achter dat de rechter zich hierover nog moet uitspreken, maar de toon is gezet”, laat Wilders per sms weten. Dat Ter Horst in haar brief geen afstand van de conclusies neemt en het rapport juist nu tijdens zijn proces naar de Kamer stuurt, vindt hij ’vilein en uitermate kwalijk’. „Wie er nu nog aan twijfelt dat het een politiek proces is, is horende doof en ziende blind.”

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Trouw

29-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics