Nickerie.Net, dinsdag 16 februari 2010


Hariette Ramdin: ‘Jongeren luisteren naar jongeren’    

Geplaatst: 11/02/2010

Paramaribo -  ‘Jongeren luisteren eerder naar jongeren. Zie daar de taak van het jeugdparlement.’ Parlementariër Harriette Ramdin, die in een gesprek met DBS ingaat op het veelvuldig voorkomende seksuele misbruik van meisjes door oudere mannen, zegt het verschrikkelijk te vinden dat steeds meer jonge meisjes het slachtoffer worden. Na een paar keer seksueel gebruikt te zijn door meestal een veel oudere man, zitten zij met een kind in hun buik, of hebben ze een bepaalde ziekte opgelopen. ‘Om niet te spreken over hun schoolprestaties. Ze verzuimen vaak of verlaten de school, met alle nare gevolgen van dien. Vaak zijn het de verkeerde vrienden die de meisjes ertoe bewegen om seks te hebben voor een dure cellulair of om mee te kunnen gaan met de mode. De peer pressure leidt ertoe dat zij vallen in de slinkse verleidingen van de oudere mannen. Deze manen slaan hun slag. Soms wordt bewust het hiv-virus overdragen aan het jonge kind. Niet denkend aan het feit dat het wel eens hun eigen dochter of eigen kleindochter zou kunnen overkomen.’

Ramdin meent dat er meer voorlichting moet komen naar de jongeren toe. ‘Vooral voor onze jonge meisjes. Op school zal het curriculum zodanig aangepast moeten worden dat deze voorlichting wordt gegeven aan de scholieren. Leerkrachten moeten vaak tussendoor tijd hebben om met de kinderen te praten om hen te wijzen op de gevaren van de peer pressure. Echter hebben ze een te strak programma, waardoor zij niet aan toe komen de jongeren adequaat voor te lichten. Het zijn instituten die in het leven geroepen moeten worden om de jonge meisjes na schooltijd te informeren. Ook de buurtmanagers zouden de taak op zich kunnen nemen om op regelmatige basis lezingen te verzorgen voor de jongeren in hun buurt.’

In het verleden zijn het ouderen geweest die de jongeren voorlichtten. ‘Echter is gebleken dat jongeren veel eerder luisteren naar hun leeftijdgenoten. In deze zouden jongeren die ook te maken hebben gehad met soortelijke ervaringen, het beste de voorlichting kunnen bieden. Een taak die ook weggelegd is voor de jeugdparlementariërs. Hun hulp aan het elimineren van seksueel misbruik van jonge meisjes is van levensgroot belang. Voorkomen moet worden dat door onverantwoordelijk gedrag van oudere mannen, jonge meisjes verziekt hun toekomst tegemoet gaan’, aldus DNA-lid Harriette Ramdin.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

09-02-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics