Nickerie.Net, maandag 01 maart 2010


Nog geen zicht op oplossing burenruzie vanwege geluidshinder

Geplaatst: 24/02/2010

Nickerie -  Anandkoemar Soebedar zegt dat zijn gezin veel geluidshinder ondervindt van zijn buren aan de Skrivimankotiestraat te Nickerie. De buren hebben rashonden en een illegale monteurzaak. Volgens Soebedar woont hij al 33 jaren in de buurt en heeft hij een heel goede band met een ieder. Hij heeft verscheidene malen zijn beklag gedaan bij de dc, de politie en de procureur-generaal, echter zonder enig resultaat. Soebedar zegt de instanties te hebben platgelopen. Hij vond het nodig om naar de pers te stappen, omdat hij geen bevredigend antwoord krijgt. Vanuit de zijde van de bestuursdienst is er volgens Soebedar niet voldoende opgetreden. Dit, terwijl dc Shankar op steenworp afstand woont.

Buurvrouw Shantie Bishesar, die van geluidshinder beschuldigd wordt, zegt dat zowel de bestuurdienst als de politie op de hoogte is van de situatie. Ze heeft wel een vergunning om op het genoemde adres werkzaamheden te verrichten. Voorts wees Bishesar erop dat haar buurman Anandkoemar Soebedar bedreigingen heeft geuit om de werkplaats in brand te steken en de honden te zullen vergiftigen. Vanuit politionele kringen is gebleken dat er een aantal aangiften tegen Soebedar is gedaan, daar hij volgens zijn buren illegaal het beroep van goudsmid uitoefent en op onverantwoordelijke manier omgaat met chemische middelen die in dit beroep worden gebruikt. Verder is naar voren gekomen dat Soebedar op zijn beurt de buurt grootspraak geeft en bombels gooit op de honden van zijn buren. Uit diverse gesprekken met buurtbewoners is naar voren gekomen dat Soebedar vaker onder invloed is van alcohol en steeds mensen zit te bedreigen. De politie van het gewest Nickerie blijft de handelingen van Soebedar nauwlettend volgen.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

24-02-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics