Nickerie.Net, maandag 01 maart 2010


Vergunning pellerijen afgewezen door HI

Geplaatst: 24/02/2010

Nickerie -  Tijdens het oriŽntatiebezoek van minister Marica aan Nickerie hebben bewoners van de Van Idsingaweg en Klein Henarpolder geprotesteerd tegen het opzetten van pellerijen aldaar. Volgens de HI-minister is het niet verantwoord om een pellerij op te zetten in een woonomgeving, aangezien dit tot overlast kan leiden. Dit bezwaar heeft het ministerie van Handel en Industrie reeds kenbaar gemaakt aan de districtscommissaris van Nickerie. Deze vergunningen zullen dus niet worden verstrekt.

Minister Marica deelde ten aanzien van de kafverbrandingsproblematiek mede, dat de situatie ongezond is en dat er zo spoedig mogelijk een oplossing moet worden gevonden. Daar de gezondheid van de mens van groot belang is, is deze situatie ook in de Raad van Ministers besproken. De kafverbranding behoeft een gezamenlijk aanpak. Als voorlopige oplossing is gekozen voor een dumpplaats voor kaf. De minister van LVV is belast met de algehele coŲrdinatie hiervan.

Minister Marica geeft desgevraagd aan dat er gewerkt zal worden aan een duurzame oplossing voor kafverbranding. Zo hebben reeds twee ondernemers hun interesse getoond om kaf te verwerken tot energie, wat kan bijdragen tot de energievoorziening voor het rijstdistrict Nickerie. De ministers van HI en NH hebben reeds gesprekken gevoerd met deze ondernemers. Afgesproken is dat deze in de gelegenheid worden gesteld om hun verbrandings- en vergassingsinstallaties op te zetten, waardoor vernoemd probleem duurzaam kan worden opgelost.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

24-02-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics