Nickerie.Net, zaterdag 13 maart 2010


‘Vertrek PL kan zegen zijn Nieuw Front’

door Pieter Van Maele en Ivan Cairo

12/03/2010

Paramaribo - “Het vertrek van Paul Somohardjo met zijn Pertjajah Luhur uit Nieuw Front is niet per se een verzwakking voor de politieke combinatie.” Dat stelt Winston Jesserun, partijvoorzitter van Democratisch Alternatief ’91 (DA’91) in een gesprek met de Ware Tijd. “Het vertrek van een partij kan aan de ene kant inderdaad een electorale verzwakking betekenen. Aan de andere kant maakt zijn vertrek de overige partijen binnen NF misschien net krachtiger.

Sterker, het kan voor de andere partijen zelfs een opluchting betekenen dat hij weg is.” Jesserun, die zelf in de startblokken staat om tot het Nieuw Front toe te treden, denkt verder niet dat het vertrek van Pertjajah Luhur een gevolg is van de moeilijkheid om met vier partijen binnen éénzelfde coalitie samen te moeten werken. “Als een politieke familie een gemeenschappelijk doel heeft en dezelfde richting uitgaat, maakt het geen verschil uit hoeveel partijen die coalitie bestaat. Het begint pas moeilijk te worden als de ene partij binnen een coalitie naar links wil, en de andere naar rechts. Het wordt dus pas moeilijk als er geen gemeenschappelijk doel meer is.”

Jesserun is verder niet onverdeeld positief over het werk dat de regering de voorbije vijf jaar heeft verzet. “DA’91 is heel tevreden over het werk van verschillende ministers, onder meer van wat onze minister (Rick van Ravenswaay, minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking...red) gedaan heeft. Helaas lieten enkele andere ministers veel werk liggen. Wij hebben hen binnen de regering dan ook echt kritisch aangepakt”, verzekert Jesserun. Ook de BVD denkt niet dat het vertrek van Pertjajah Luhur (PL) uit Nieuw Front, direct een aderlating hoeft te betekenen voor deze combinatie. Aanhangers van de NPS en de VHP die uit onvrede met handelingen van Pertjajah Luhur de combinatie de rug hadden toegekeerd, zouden weer kunnen aanschuiven.

‘Het Nieuw Front zou na de jongste interne ontwikkelingen een opleving kunnen doormaken, redeneert Dharm Mungra, ondervoorzitter van de Basispartij voor Vernieuwing en Democratie (BVD). Tegenover de Ware Tijd stelt hij dat het NF in de peilingen van het IDOS impopulair was vooral vanwege de strapatsen van Pertjajah Luhur. “Het NF is in de peilingen door PL omlaag gehaald. Het heengaan van PL zou een rehabilitatie van de achterban kunnen teweegbrengen”, stelt de politicus.

Aan de andere kant zou het vertrek van Pertjajah Luhur op termijn wel een verzwakking kunnen inhouden, indien de ontstane leemte niet wordt opgevuld met een “goede partner”. Vanwege de impopulariteit van Pertjajah Luhur was deze partij voor de BVD geen eerste keus indien met andere partijen samengewerkt zou worden.

“Er is een puinhoop gemaakt van het gronduitgiftebeleid, maar met de jongste ontwikkelingen ontstaan ook nieuwe mogelijkheden voor het Nieuw Front”, meent Mungra. Wat volgens hem het Nieuw Front wel zuur kan opbreken, is het in handen laten van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB), na komende week maandag van Pertjajah Luhur. “Men gaat kijken wat de president met het ministerie van RGB gaat doen. Laat hij dat instrument in handen van PL om met grond bij de kiezers te gaan shoppen, of haalt hij het weg?” Verlies van RGB in dit stadium van de verkiezingsstrijd zal volgens de BVD-topper een “zware aderlating” betekenen voor Pertjajah Luhur.

Over de ontwikkelingen in eigen partij zegt Mungra, dat de BVD landelijk gaat deelnemen aan de verkiezingen. Dat werd woensdag aangegeven tijdens een partijcongres in het BVD-hoofdkwartier aan de Hoogestraat. Voor zeker “99 procent” zijn de kandidatenlijsten al afgerond. Tijdens de bijeenkomst is het hoofdbestuur aangevuld met nog een vertegenwoordiger uit de marrongemeenschap, waardoor het aantal uit deze groep nu is gekomen op vier.

Dit, omdat de marronachterban van de BVD verder is gegroeid en dat ook zichtbaar moet zijn in het hoofdbestuur. Met de Nationale Ontwikkelingspartij (NOP) is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en deze marronpartij gaat onder de paraplu van de BVD meedoen aan de verkiezingen. De kans is groot dat de komende dagen nog een politieke partij zich aansluit. Het hoofdbestuur kreeg mandaat om verder te praten met andere partijen voor eventuele samenwerking. In alle tien kiesdistricten zullen kandidaten worden geplaatst.-.


Frontpartijen pluizen PL-voorstel uit Op zoek naar valkuilen

Ivan Cairo, 12/03/2010

Paramaribo - Nieuw Frontpartijen buigen zich intensief over het samenwerkingsvoorstel van Pertjajah Luhur (PL). Nagegaan wordt of het een werkbaar model is en of er geen valstrikken in zitten. PL gaat alleen de verkiezingen in, maar wil volgens voorzitter Paul Somohardjo op regionaal niveau wel de krachten bundelen met het Nieuw Front (NF). Hij deponeerde twee voorstellen bij het NF wat betreft de samenwerking.

Intussen is het eerste voorstel afgewezen, omdat dat volgens de frontpartijen “verwarrend” is. Model twee ligt nu op de ontleedtafel. Binnen de NF-partijen is men echter beducht op mogelijke addertjes onder het gras in het voorstel, omdat moeilijk te peilen is, hoe gekozen rr- en dr-leden van Pertjajah Luhur zich tijdens een stemming in de Verenigde Volksvergadering (VVV) zullen gedragen, mochten zowel NF als PL een presidents- en vicepresidentskandidaat voordragen. Minstens zeven assembleeleden kunnen voordrachten doen en de kans wordt reëel geacht, dat indien PL dit aantal haalt, ze zelfstandig een kandidaat presenteert.

NPS-voorzitter Ronald Venetiaan is evenals VHP-leider Ram Sardjoe nogal sceptisch over Somohardjo's voorstel. Momenteel krijgen de overgebleven NF-partijen VHP, NPS en SPA de gelegenheid “op dat plaatje te reageren”, dat Somohardjo heeft gepresenteerd. NPS houdt zondag een congresvergadering en PL's voorstel zal ook aan de orde worden gesteld.

Dinsdagavond zei de voorzitter van de NPS-afdeling Paramaribo, Erwin Lelie, nog aan journalisten, dat indien Somohardjo’s partij niet weer zou aansluiten bij het NF, hij voor partijbelang kiest en niet voor het nationale belang. “Somohardjo en Pertjajah Luhur zouden op het punt van vertrouwen nog heel wat werk moeten verzetten om in elk geval, lijkt mij, de NPS zover te krijgen dat men op basis van vertrouwen zegt 'wij gaan mee met het model'”, stelt Venetiaan tegenover de Ware Tijd. “We zullen moeten kijken of we het een addertje moeten noemen of een labaria”.

VHP-voorzitter Sardjoe zegt nog veel moeite te hebben om het voorstel te begrijpen. SPA-voorzitter Guno Castelen echter kan zich wel een beeld vormen, hoe het zou kunnen werken. Toch is voorzichtigheid volgens Castelen geboden. Het voorstel heeft alleen kans van slagen als er een brede basis is van vertrouwen, zegt hij in gesprek met de krant. Momenteel buigt het SPA-bestuur zich over het voorstel en wordt de komende dagen voeling gehouden met overige structuren. Mogelijk wordt al komende dinsdag een SPA-standpunt geformuleerd. Het samenwerkingsmodel lijkt “pragmatisch en lucratief”, zegt Castelen omdat hiermee voor beide partijen meer rr-zetels behaald zou kunnen worden. “Maar het is wel een voorstel dat veel vertrouwen eist. Alleen als die basis van vertrouwen solide is, is zo een voorstel haalbaar”, meent Castelen. Nu gaat de SPA na, hoeveel vertrouwen de eigen structuren hebben over het PL-voorstel.

Somohardjo probeert de bezorgdheid echter weg te wuiven. Hij zegt desgevraagd, dat er in zijn voorstellen geen valstrikken zitten. Geen enkle partij zal volgens hem in de VVV in staat zijn zelfstandig een president of vicepresident te kiezen. Nieuw Front zal de stemmen van PL nodig hebben om zijn kandidaten gekozen te krijgen en omgekeerd PL de stemmen van NF, indien Pertjajah Luhur eigen kandidaten zou plaatsen. Hij roept partijen echter op, waakzaam te zijn bij het plaatsen van kandidaten op regional niveau. Informatie zou PL hebben bereikt dat andere partijen en combinaties personen recruteren om tegen betaling van SRD 1.000 zich bij coalitiepartijen aan te dienen om als ressortraadslid gekandideerd te worden. Bij een stemming in de VVV zouden ze echter op de kandidaat van de groep die hen heeft gerecruteerd moeten stemmen.-.

Model I: De NF-partijen plaatsen kandidaten voor ressort- en districtsraden op de PL-lijst, ook in gebieden waar PL sterk is. PL instrueert de achterban daar massaal op de NF-kandidaten te stemmen.-.

Model II: Het NFdient op regionaal niveau een kandidatenlijst in. PL plaatst geen kandidaten op deze lijst.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / dWT

12-03-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics