Nickerie.Net, zaterdag 13 maart 2010


Wakaypompen nog een week in bedrijf

Beta Debidien, 12/03/2010

NIEUW NICKERIE - Op verzoek van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) zullen de pompen te Wakay voor de laatste keer worden ingezet dit najaarsseizoen. Hiermee wil het ministerie de iets meer dan 10.000 hectare ingezaaide areaal dat momenteel in bloei staan alsnog van water voorzien. Vanwege onvoldoende brandstof voor het pompgemaal zijn de twee pompen op 25 februari, stilgelegd.

De pompen bij het gemaal te Wakay zullen nog een week in bedrijf zijn om ongeveer 10.000 hectare rijstaanplant die in bloei staat van water te voorzien.-dWTfoto / Beta Debidien.

Directeur van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OW MCP), Kries Brindaben Panday, zegt dat de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Financiën intussen gelden hebben vrijgemaakt voor de aanschaf van de brandstof. Panday: “Als er geen stagnatie optreedt, zal Shell dit weekeind 50.000 liter brandstof leveren aan het pompgemaal te Wakay. Dat betekent dat wij vanaf dinsdag twee pompen acht dagen lang zullen draaien en indien nodig gaan wij de pompactiviteiten met nog een week verlengen. Maar dat zal geheel afhangen van het ministerie van LVV.”

 

De directeur geeft toe dat in de afgelopen weken er problemen zijn ontstaan bij het pompgemaal, “maar wij hebben alles in het werk gesteld om de boeren te voorzien van voldoende water, zodat zij hun arealen konden bevloeien”. Hij doet een dringend beroep op de boeren om zuinig te zijn met het dure water dat via het 66 kilometer lange Corantijnkanaal wordt aangevoerd voor de rijstsector aan de linkeroever van de Nickerierivier. Brindaben Panday ziet het als een prestatie dat de pompen sedert 13 november vorig jaar 105 dagen onafgebroken water hebben geleverd aan de rijstboeren.

Hij benadrukt dat de boeren niet moeten verwachten, dat zijn organisatie het water deze keer boven maaiveld zal brengen, omdat de stroming vanuit de Nanniverdeelwerken naar alle landbouwgebieden even hoog is. Brindaben Panday is blij dat de groep landbouwers die vroeg heeft ingezaaid, nu kan oogsten, “maar dat is natuurlijk mogelijk met dank aan het OW MCP, omdat de regens zijn uitgebleven in de afgelopen maanden”. Het water dat de laatste week wordt gepompt, zal overwegend worden getrokken door de boeren in de oostelijke polders.

De landbouwers zijn verheugd met deze ontwikkeling. “We zijn de instantie dankbaar voor haar inzet, omdat onze gewassen momenteel in bloei staan waar de plant veel water opneemt tijdens de korrelvorming. Weinig of helemaal geen water in deze fase zou fataal kunnen zijn voor het gewas met als gevolg opbrengstderving tijdens de oogst”, zegt Soeraj Nanda, landbouwer in het oosten van Nickerie. Hij hoopt over enkele weken een redelijke oogst te kunnen halen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / dWT

12-03-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics