Nickerie.Net, donderdag 25 maart 2010


VHP blundert in Nickerie met aanstellen van Matai als lijsttrekker

Nickerie - Ondanks enorme protesten besloot het hoofdbestuur van de VHP, Kries Matai toch te kandideren als lijsttrekker van Nickerie. Het VHP-hoofdbestuur ondervond felle protesten in Nickerie over Matai, die de afgelopen twee verkiezingen zeer matig tot heel slecht uit de bus kwam. Een delegatie onder leiding van Ramdien Sardjoe hoorde de protesten aan en zei dat alle argumenten meegenomen zullen worden in de eindbeoordeling. Tegen alle verwachtingen werd het toch Matai. Hiermee heeft de VHP een individu uit de oude generatie beloond voor zijn loyaliteit, echter grandioos gefaald door niet een kandidaat aan te wijzen met een veel grotere aanhang onder de jonge generatie vhp-ers in Nickerie.  

Officiële lijst VHP Nickerie

1. Kaulesar Matai

2. Shradhanand Manna

3. Azeez Khodabaks

4. Lekhram Soerdjan

Sardjoe merkte op dat er tenminste tien kandidaten zijn in Nickerie en er zullen altijd mensen zijn die tegen bepaalde voordrachten zijn. De stem van de kernbesturen is ook belangrijk bij het nemen van besluiten. In Nickerie heeft de VHP mannen en vrouwen kernen. In een straat zijn er twee kernen, eentje die bestaat uit mannen en een uit alleen vrouwen. De voorzitters van deze kernen zijn met elkaar gehuwd.

VHP'ers die protesteren tegen de benoeming van Matai, zeggen dat overwegend loyalisten en familieleden benoemd zijn in de kernbesturen. Deze zijn onlangs gewijzigd. Er zijn mensen die achter Matai staan, "maar zeker tachtig procent van Nickerie wil hem niet", zegt een VHP'topper uit dit district. Een groot deel van de zwevende kiezers die VHP als optie hadden, zullen nu definitief afhaken. Met deze stap is VHP nu ineens de zwakste schakel geworden binnen het Nieuw Front in district Nickerie, dat traditioneel als VHP district wordt gezien. Velen hebben zich afgevraagd waarom Matai de eer niet aan zichzelf heeft gehouden en in 's Landsbelang waarom niet vrijwillig een kandidaat met grotere aanhang voor heeft laten gaan. Als voorbeeld heeft in district Wanica de oud gediende, huidige VP Jules Ajodhia, vrijwillig zijn plek vrijgemaakt voor een nieuw kandidaat, in dit geval de veel populairdere kandidaat de huidige minister van Justitie, Chandrikapersad Santokhi. Het dagelijks bestuur van de VHP heeft bij de benoemingen het laatste woord.


Negen nieuwe gezichten op kandidatenlijst VHP
 
4244835fbc59275adfb5f2729d65c2ca.jpgParamaribo - De kandidatenlijst van het hoofdbestuur van de VHP heeft negen nieuwe gezichten op de zestien plaatsen die deze partij heeft op de lijst van het Nieuw Front. Twee vrouwen zijn door de VHP gekandideerd voor lidmaatschap van de Nationale Assemblee. De meest in het oog springende namen zijn Chandrikapersad Santokhi als lijsttrekker in Wanica en Sheilendra Girjasingh, lijstrekker in Commewijne. Het gaat om twee verkiesbare plaatsen.

Uitslag verkiezingen 2005. Ondanks dat de heer Nirmal Badloe de meeste VHP-stemmen haalde, had de partijleiding vooraf al besloten dat de heer Matai de zetel toebedeeld zou krijgen. De cijfers zeggen genoeg over de populariteit van de kandidaten.

  VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe zegt dat met deze lijst invulling is gegeven aan de roep om doorstroming in de partij. Hij zegt “pijnlijk verrast” te zijn met het besluit van ondervoorzitter Jules Ajodhia om de plek van lijsttrekker in Wanica die hem aangeboden was, niet te accepteren. Ajodhia nam een persoonlijk besluit om af te zien van deze plaats. Hij stelde voor om Santokhi te kandideren. Ook de arts Soecil Oemar is de keuze van Ajodhia. Op de vraag of Santokhi op de lijst zou komen als Ajodhia niet bedankt had, zei Sardjoe dat hij het antwoord op deze vraag schuldig zal blijven.

Het proces naar de kandidaatstelling is rumoerig gegaan. Sardjoe geeft toe dat er moeilijke beslissingen genomen moesten worden. Op een vraag over een gesprek met de Vernieuwingsbeweging gaf Sardjoe toe dat Asiskumar Gajadien, coördinator van de Vernieuwingsbeweging hem gebeld had zaterdagavond. Hij wilde aanvankelijk niet ingaan op de inhoud maar reageerde op informatie die al bekend was.

Sardjoe zei dat Gajadien voorstelde om enkele mensen van de Vernieuwingsbeweging op de kandidatenlijst te plaatsen. Dit zou geweigerd zijn door Sardjoe omdat er onvoldoende vertrouwen is of de Vernieuwingsbeweging gedisciplineerd zou stemmen op de lijstduwers.

Gajadien ontkent categorisch dat hierover is gesproken met Sardjoe. Hij zegt gebeld te hebben omdat hij zich zorgen maakt over de gang van zaken in Nickerie. Daar zijn de leden ontstemd over de kandidaatstelling van Kries Matai. Gajadien zegt dat gaandeweg het gesprek gesproken is over vernieuwingen die de partij zou moeten doorvoeren. “Ik heb gebeld naar aanleiding van de situatie in Nickerie en niet om posities”, aldus Gajadien.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS

21-03-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics