Nickerie.Net, woensdag 31 maart 2010


Raghoebarsing bij technische oplevering waterschappen Nickerie
Geplaatst: 31/03/2010

Nickerie -  De eerste technische oplevering van de rehabilitatie van de waterschappen van Drimmelenpolder en Hamptoncourt heeft gisteren plaats gevonden middels ondertekening van de procesverbalen. Parlementariër Kries Matai zegt geproefd te hebben dat de waterschapsbesturen niet al te “happy” zijn, daar de verwachtingen anders waren. Zo zei hij dat ze over weinig middelen beschikten om te kunnen functioneren. Ook leeft er volgens hem veel onduidelijkheid onder het volk. Hij vroeg de landbouwminister om meer duidelijkheid te geven waarom zij nog in deze toestand verkeren en wat de juiste stand van zaken zijn. Besturen moeten niet verder gedemotiveerd worden om het werk te doen. DNA-lid H. Ramdien merkte op dat het behoorlijk schort aan goede communicatie, waardoor zaken niet duidelijk voor elkaar zijn en stagnaties worden gebracht in processen. Zij vindt het op z’n plaats dat mensen knelpunten zakelijk en publiekelijk kenbaar hebben gemaakt waar ook de leiding van het ministerie bij is.

Over de financiële vergoeding aan de bestuursleden zei Raghoebarsing dat dit uiteindelijk moet komen van de boerengemeenschap zelf. Mensen moeten vergoed worden voor het werk dat zij verrichten. Dit is een nieuwe structuur, waaraan zij gewend moeten raken. Er is anderhalf miljoen euro’s besteed bij de uitvoer van werkzaamheden, zei de minister. Deze investeringen hebben volgens de bewindsman reeds vruchten afgeworpen, omdat de productie omstandigheden aanzienlijk veranderd zijn. Er is naar zeggen van de minister binnen de klein landbouw veel meer areaal ingezaaid geworden. Vele hectaren lagen eerder braak. Er is meer dan 95% ingezaaid geworden.

De minister complimenteerde de kleinlandbouwers dat zij de investeringen vanuit de regering heel goed benut hebben om te produceren. De minister benadrukte dat er alleen Surinaamse bedrijven in de projecten hebben gezeten en heel goed werk hebben verricht. De LVV-minister was getuige van de technische oplevering.

Danny Jibodh

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

31-03-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics