Nickerie.Net, zaterdag 03 april 2010


Einde parlementaire intrede Sardjoe sinds 1964

Paramaribo - Na 46 jaar zal Ramdien Sardjoe (74) niet meer gekozen worden tot lid van de volksvertegenwoordiging. Hij besloot zich terug te trekken als kandidaat van de VHP binnen de Nieuw Front combinatie. Er waren verschillende bijeenkomsten voor nodig maar het bestuur van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) kan zich terugvinden in dit besluit. Op 21 maart nog prijkte Sardjoe op de bij de verkiezingscommissie van de partij, ingediende kandidatenlijst.

Nadat overeenstemming was bereikt met de Vernieuwingsbeweging van de VHP om de tweede lijst in te trekken, zijn er drastische veranderingen aangebracht op de kandidatenlijst. De VHP wil geen zetel verliezen door opschuivingen. In 2005 was Sardjoe kandidaat van de partij, terwijl hij belangstelling had voor het ambt van vice-president. Omdat hij uit het parlement stapte, verloor de VHP een gouden zetel. Nu Sardjoe ambities heeft om president te worden, is besloten af te zien van zijn kandidatuur voor het parlement. In zijn plaats is ex-minister Geeta Gangaram Panday naar voren geschoven.

Sardjoe deed zijn intrede in de Staten van Suriname toen in 1964 de minister van Justitie en Politie, S. Rambaran Mishre overleed. Statenlid Jhan Adhin werd toen minister en de open gevallen plek in de volksvertegenwoordiging werd ingevuld door Sardjoe. Op 9 juli 1964 maakte de Sardjoe zijn entree in de Staten van Suriname. Daarna werd Sardjoe rechtstreeks gekozen in 1967, 1969, 1973, 1977, 1987, middels opschuiving 1991 en weer rechtstreeks 1996, 2000 en 2005. Van november 2001 tot september 2005 was Sardjoe voorzitter van de Nationale Assemblée. Hij is nu vice-president en is sinds het overlijden van de legendarische VHP-leider Jagernath Lachmon in 2001, voorzitter van de VHP.

Nickerie.Net / NSS

03-04-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics