Nickerie.Net, vrijdag 02 april 2010


Geen terrein om Imeao Nickerie te bouwen
Geplaatst: 01/04/2010

Nickerie -  Naar woorden van Rudy Wesenhagen, hoofd Technische Afdeling van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, ondervinden de bouwplannen van twee scholen in Nickerie stagnatie. De reden is dat men geen terrein ter beschikking heeft om te bouwen. Het gaat om de bouw van een Imeao- en een VOJ-school. Voor wat betreft de bouw en renovatie van de scholen in de overige districten is vrijwel alles geheel afgewerkt. In totaal zijn er landelijk 85 lokalen bijgebouwd inclusief de bouw van de nieuwe scholen. Daarnaast zijn ook het renovatieprogramma en het project inzake de omrasteringen uitgevoerd. Ook dit jaar start het Minov met de bouw van de scholen en het bijbouwen van lokalen. De aanbestedingen zijn reeds gehouden en na goedkeuring wordt gestart met het afbouwen van de scholen in Suriname.

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft als streven om aan het eind van het dienstjaar 2011 alle openbare scholen in A1 conditie te hebben. Ook is reeds twee jaren gestart om de omrastering van de openbare scholen projectmatig aan te pakken in het kader van de veiligheid op de scholen. Volgens minister Edwin Wolf gaat het ministerie bij de planning van de bouw en renovatie van de onderwijsaccommodatie ervan uit dat jaarlijks minimaal 80 lokalen worden bijgebouwd aan de hand van de aanwas van het aantal leerlingen. De bouw van de scholen wordt via openbare aanbestedingen gegund aan bouwbedrijven. In de afgelopen periode is het aantal van 80 lokalen steeds gehaald. Daarnaast zijn er ook dienstwoningen gebouwd. Het Bouwplan 2009/2010 is reeds voorbereid. En ook hierin is opgenomen om landelijk tenminste 80 lokalen bij te bouwen.

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

31-03-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics