Nickerie.Net, zondag 04 april 2010


Betere infrastructuur zorgt voor record inzaai kleinlandbouw

Nickerie - Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is tevreden over dat de verbeterde infrastructuur succesvol is in Nickerie. Minister Kermechand Raghoebarsingh zegt dat de kleinlandbouw,na jaren, een record inzaai van 95% bereikt. LVV- coördinator regio west, Jagnanan Ganpat, beaamt dit. Van de 13518 hectare zijn er 12810 ingezaaid dit seizoen. In vergelijking met de najaarsoogst is er 639 hectare meer ingezaaid. Dit houdt in dat er een stijging van 5,25 % te constateren is in de kleinlandbouw. Volgens Ganpat is dit record te danken aan de goede infrastructuur, die overal in het district is aangepakt. Raghoebarsingh deelt mee dat er anderhalf miljoen euro’s besteed is bij de uitvoer van werkzaamheden voor de rijstsector.

Parlementariër Soedeshchand Jairam (PVF) die landbouwdeskundige is, benadrukt dat de totale rijstsector geen vooruitgang heeft geboekt. Hij zegt dat de rijstsector van klein naar groot kapitaalintensief is en dat goede infrastructuur een must is. Volgens hem is er niet meer dan 60% in zijn totaliteit ingezaaid, dus geen vooruitgang in deze sector. Wel is het zo dat er meer rijstarealen in Wageningen zijn ingezaaid, maar procentueel is er geen noemenswaardige stijging, vindt Jairam.

Na ruim een jaar heeft de technische oplevering van de waterschappen Hamptoncourtpolder en Van Drimmelenpolder plaatsgevonden. Deze week vertoefde minister Raghoebarsingh samen met onderdirecteur Biedjaiperkash Jhagroe in Nickerie. Ook vond de ondertekening van de processenverbaal van deze waterschappen plaats. “Boeren zijn deels verantwoordelijk voor onderhoud van infrastructuur in hun polders. De kunst ligt nu voor het waterschapsbestuur om de gerehabiliteerde waterschappen in dezelfde staat als nu te blijven behouden”, zei de landbouw onderdirecteur. Jhagroe merkte op dat voor een goede productie het noodzakelijk is dat zowel de natte als de droge infrastructuur goed onderhouden wordt. Hij liet weten dat ook andere waterschappen aangepakt zullen, waarna die overgedragen zullen worden aan de waterschapsbesturen voor verder onderhoud.

De uitvoerders van deze projecten hebben het niet gemakkelijk gehad, aangezien de controle vanuit de waterschapsbesturen groot was. Kries Chhatta, waterschapsvoorzitter Hamptoncourtpolder, vindt dat er opbouwend kritiek geleverd is en dat het werk naar tevredenheid is uitgevoerd. Hij vroeg ook de boeren om een handje mee te helpen, zodat behoud van deze waterschappen gegarandeerd zal zijn. Parlementariër Hariëtte Ramdien (DNP 2000) vindt dat het schort aan goede communicatie, waardoor er stagnaties optreden in de processen door onduidelijkheid. “Het zou helemaal op zijn plaats zijn, als knelpunten zakelijk en publiekelijk kenbaar gemaakt worden, in het bij zijn van de leiding van het LVV – ministerie”, aldus Ramdien.

De ministeries van LVV en Regionale ontwikkeling zullen de waterschappen blijven ondersteunen. Districtcommissaris Bhagwathpersad Shankar drukte de boeren en de waterschapsbesturen op het hart om zuinig om te gaan met de infrastructuur. “Het heeft geen zin als we steeds hetzelfde moeten rehabiliteren. Dan zullen we blijven steken. Onderhoud ervan is nu de kunst”, zei Shankar. Hij gaf te kennen dat zijn team de controle zal blijven uitoefenen en dat er gezamenlijk gewerkt moet worden aan duurzaamheid en behoud van deze projecten.

(Tekst en foto: Wanita Ramnath)

Nickerie.Net / NSS

04-04-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics