Nickerie.Net, donderdag 15 april 2010


BEP Nickerie stemt op dr- en rr-kandidaten van Nieuw Front

Nickerie - De A-Combinatie (AC) zal op districtsraad- (dr) en ressortraadsniveau (rr) samenwerken met het Nieuw Front in Nickerie. De achterban van de Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) gaat stemmen op de dr- en rr-kandidaten van het Nieuw Front in het district. Binnen de AC heeft alleen de BEP kandidaten gesteld in Nickerie. Binnen de combinatie was aanvankelijk afgesproken dat niet meegedaan zou worden aan de verkiezingen in het westelijk district. De BEP is al jarenlang actief in Nickerie en heeft een eigen afdeling en kernen in het district.

August Lila

De AC had een lijst ingediend bij het hoofdstembureau voor de verkiezingen op dr- en rr-niveau. August Lila, bestuurslid van de afdeling Nickerie en ‘lijstduwer’, zegt dat de AC een afspraak heeft lopen met het Nieuw Front over samenwerking. Daarom werd besloten om de dr en rr kandidaten terug te trekken. Caprino Alendy, voorzitter van de BEP had deze afspraak gemaakt met de voorzitter van de Nationale Partij Suriname, Ronald Venetiaan.

Speciaal om zijn gedane belofte waar te maken, reisde Alendy naar Nickerie af. Hij sprak de structuren van de partij toe en installeerde een kern in de Henarpolder. Hij stelde zijn achterban gerust en zei dat de BEP normaal deel zal nemen aan verkiezingen op assembleeniveau. Hij gaf de partijstructuren richtlijnen voor de wijze waarop de campagne in Nickerie gevoerd zal worden.

Lila zegt dat het besluit goed overwogen is. “De verwachting is dat de president en de vice-president uiteindelijk door de Verenigde Volksvergadering gekozen zullen worden. En krachtenbundeling om het juiste resultaat te halen heeft geresulteerd in deze afspraak”, aldus Lila. Hij denkt niet dat dit besluit de partij in het district schade berokkent omdat de achterban totnutoe begrip heeft getoond. De campagnevoering van de BEP is inmiddels van start gegaan in Nickerie.

Nickerie.Net / NSS

15-04-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics