Nickerie.Net, maandag 19 april 2010


“Iwan Graanoogst hield informatie Moiwana achter“

De mensenrechten organisatie Stichting 8 december 1982 vindt dat ex-chefstaf van het Nationaal Leger, Ivan Graanoogst, informatie over Moiwana heeft achter gehouden. Graanoogst zei vrijdag tijdens de krijgsraadzitting, waar hij als getuige gehoord werd, dat het optreden in Moiwana uitgevoerd is volgens een ‘perfect militair plan’. Zijn handtekening staat onder dit plan. “Een plan dat geresulteerd heeft in de slachting van tenminste 39 personen waaronder moeders, zwangere vrouwen, kinderen en bejaarden op 29 november 1986”, aldus de stichting in een persbericht.

Ex-chef staf, vertrouweling can Desi Bouterse, Iwan Graanoogst

Graanoogst zei dat Suriname nimmer veroordeeld had moeten worden door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. De ex-legertopper zei dat Ronny Brunswijk met zijn manschappen zich verschool tussen het dorp Moengo Tapu en Moiwana, waar de mensen hun kostgrondjes hadden. “Bevelhebber Ernst Mercuur weet er alles van”, zei Graanoogst.

“De ex-chef staf Graanoogst schuift nu de schuld van het resultaat van zijn tot in de puntjes uitgewerkt plan in de schoenen van anderen. Dat Suriname niet veroordeeld mocht worden volgens Graanoogst door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de mens d.d. 15 juni 2005 roept nog meer vraagtekens op bij de stichting 8 december 1982 over de verantwoordelijkheid van de ex-chef staf. Ondanks dat de procureur-generaal op diverse momenten een ieder opgeroepen heeft informatie te verschaffen om de moorden in Moiwana te onderzoeken en de daders voor de rechter te slepen heeft Graanoogst informatie achtergehouden. Ook om Suriname te behoeden voor internationale schande door de dictatuur in de jaren '80, heeft hij zijn nationale en individuele plicht verzaakt”, aldus de stichting.


Persbericht

8 december proces leidt tot waarheidsvinding

De mensenrechten organisatie Stichting 8 december 1982 heeft met stijgende verbazing kennis genomen van de “trots” waarmee de ex-chef staf van het Nationaal leger I.Graanoogst bevestigde het brein te zijn van het “Perfect militair Plan Moiwana” waaronder zijn handtekening prijkt. Een plan dat geresulteerd heeft in de slachting van tenminste 39 personen waaronder moeders, zwangere vrouwen, kinderen en bejaarden op 29 november 1986.

De Stg. 8 december 1982 verwijst naar documentatie waaronder persberichten en verklaringen van de officieren Bouterse, Mijnals en Graanoogst zelf die op of rond 19 april 1989, nadat een verdachte van de moorden van Moiwana door 30 zwaar bewapende militairen uit het politiebureau gehaald werd.

Over de slachting te Moiwana verklaarden de bevelhebber, chef staf en de officier Mijnals het volgende:

Moiwana tregedie,  waarbij weerloze vrouwen en kinderen werden afgeslacht door militairen tijdens het regime van Desi Bouterse. Iwan Graanoog bleekt de bedenker te zijn van dit moorddadige optreden van de militairen in Moiwana.Moiwana tregedie,  waarbij weerloze vrouwen en kinderen werden afgeslacht door militairen tijdens het regime van Desi Bouterse. Iwan Graanoog bleekt de bedenker te zijn van dit moorddadige optreden van de militairen in Moiwana.

De pers rapporteerde toen ook dat er dreigementen werden geuit tegen politie Inspecteur Gooding met betrekking tot zijn onderzoek naar de moordpartij in Moiwana. Inspecteur Herman Gooding werd in augustus 1990 vermoord op korte afstand van de brigade van de Militaire Politie in het Fort Zeelandia.

De ex-chef staf Graanoogst schuift nu de schuld van het resultaat van zijn tot in de puntjes uitgewerkt plan in de schoenen van anderen. Dat Suriname niet veroordeeld mocht worden volgens Graanoogst door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de mens d.d. 15 juni 2005 roept nog meer vraagtekens op bij de Stg 8 december 1982 over de verantwoordelijkheid van de ex Chef staf.

Ondanks dat de Procureur Generaal op diverse momenten een ieder opgeroepen heeft informatie te verschaffen om de moorden in Moiwana te onderzoeken en de daders voor de rechter te slepen heeft Graanoogst informatie achtergehouden. Ook om Suriname te behoeden voor internationale schande door de dictatuur in de jaren 80, heeft hij zijn nationale en individuele plicht verzaakt. Het 8 december strafproces brengt langzaam maar zeker de gruwelijkheden die over het Surinaams volk zijn gestort in de periode 1980-1987 naar boven.

Het niveau van de verklaringen en beschuldigingen van getuigen en verdachten zakt af en toe tot een bedenkelijk laag peil. Als mensen zo vast zitten met hun geweten, proberen ze op allerlei manieren hun persoonlijkheid te verdedigen. Het geeft alleen maar aan dat ze diep in zichzelf weten dat ze ongelijk hebben, maar het hen om persoonlijke redenen niet toegestaan is om hun eigen broze schilletjes af te werpen. Stg.8 december 1982

Bronnen: DWT, Moiwana zoekt gerechtigheid (Fergus MacKay)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

19-04-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics