Nickerie.Net, maandag 19 april 2010


MCP-Polder moet toerisme bevorderen en werkgelegenheid creëren

Nickerie - Het masterplan voor de verdere ontwikkeling van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantyne Project (OW- MCP) polder is gereed. Als het gebied in cultuur gebracht wordt, dan kunnen 3000 mensen aan een baan geholpen worden. Naast de rijstteelt zal dan ook toerisme bevorderd worden. Dit gebied is 12.500 hectare groot. Er zijn 118 percelen uitgegeven aan 76 eigenaren. Slechts 27 eigenaren hebben een bedrijfsplan. De eigenaren kregen een presentatie over het masterplan. Zij kunnen nog commentaar geven op het plan, dat hierna overhandigd zal worden aan minister Kermechand Raghoebarsingh van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Uit onderzoek is gebleken dat de bodem niet overal in de MCP-Polder geschikt is om rijst te telen. In het oostelijk gedeelte kan er voor 75% aan rijstteelt worden gedaan. Het westelijk gedeelte is voor de helft geschikt om aan rijstteelt te doen. Slechts 13% van de MCP- Polder is in cultuur gebracht. Dit komt doordat er geen goede infrastructuur is, de financiering moeilijk gaat en de ontginningskosten hoog zijn. Bovendien zijn de percelen nauwelijks bereikbaar. De complete infrastructuur zal SRD 20 miljoen kosten.

Voorzitter van de commissie OW- MCP evaluatie MCP- polder, Manodj Hindori, zegt dat het project erg waardevol kan worden. Hij hield hierover een presentatie in Nickerie. Enkele eigenaren hebben al serieuze plannen om recreatieoorden in het gebied op te zetten. Andere willen om naast rijstteelt en veeteelt, droge gewassen verbouwen. Hierdoor kan de economie van Nickerie omhoog geduwd worden. Volgens Hindori moet er een stuurgroep MCP-Polder in het leven geroepen worden om alle zaken te coördineren. In het masterplan is het overkoepeld agrarisch beleid, bestemmingsplan, hoofdinfrastructuur, bedrijfsplannen van grondeigenaren, tegengaan van grondspeculatie en beheer van de MCP- Polder opgenomen.

Districtscommissaris Bhagwathpersad Shankar moedigde de eigenaren aan om als nog hun bedrijfsplan in te dienen.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

19-04-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics