Nickerie.Net, maandag 19 april 2010


Veel dubbele en te jonge kandidaten op RR-lijsten
Geplaatst: 19/04/2010

Paramaribo -  In het kiesdistrict Paramaribo zijn alle ingediende kandidatenlijsten goedgekeurd. In Paramaribo doen mee BVD/PVF-Combinatie, DOE, DUS, Megacombinatie, Nationale Unie, Nieuw Front, PVRS en Volksalliantie. A-Combinatie (AC) was laat met de indiening van de lijsten op 09 april. President Ronald Venetiaan moet nog beslissen over het beroep van AC om alsnog mee te kunnen doen aan de verkiezingen in Paramaribo, Wanica en Para. Net als in verschillende districten hebben ook in Commewijne bepaalde RR-kandidaten zich voor twee partijen bewilligd. Ze zijn van de kandidatenlijst verwijderd.

In Nickerie moesten enkele kandidaten van de politieke partijen Nieuw Front, Megacombinatie, BVD/PVF, Volksalliantie en de Nationale Unie (NVP) geschrapt worden. Van de A-Combinatie is alles geldig bevonden. Uit de lijst van Nieuw Front is een plaatsvervangend assembleekandidaat geschrapt, omdat de bewilliging ontbrak. Uit de lijst van de Megacombinatie zijn er 4 plaatsvervangende RR- kandidaten geschrapt. Van deze kandidaten zijn 2 jonger dan 21 jaar, 1 woont nog geen twee jaren in het district en de andere had geen bewilliging. Bij de Volksalliantie zijn er 2 kandidaten, een plaatsvervangend RR- en een RR- kandidaat, van de lijst afgevoerd.
In kiesdistrict Wanica zijn de lijsten van alle politieke partijen op assembleeniveau goedgekeurd. Op RR-niveau zijn enkele kandidaten van MC en Volksalliantie geschrapt. Een kandidaat bleek op twee lijsten getekend te hebben. Deze kandidaten waren nog geen 21 jaar. Om het passief kiesrecht uit te kunnen oefenen, moeten kandidaten tenminste de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben.

In Saramacca zijn alle kandidatenlijsten goedgekeurd. BVD/PVF, Megacombinatie, Nieuw Front en Volksalliantie doen mee aan de verkiezingen in dit kiesdistrict. In Marowijne zijn van alle combinaties die meedoen aan de verkiezingen in dit district, kandidaten op RR-niveau van de lijst gehaald. In Marowijne hadden de kandidaten op 2 lijsten getekend. Hierdoor was hun kandidatuur ongeldig. Het hoofdstembureau heeft deze kandidaten geschrapt. De kandidatenlijsten op DNA-niveau zijn alle goedgekeurd.
De openbare zitting in kiesdistrict Para is rustig verlopen. Op RR-niveau zijn enkele kandidaten geschrapt die dubbel op de lijst voorkwamen. Deze kandidaten hebben voor meerdere partijen bewilligd. Ook enkele schaduwkandidaten zijn van de lijst afgevoerd. Een kandidaat die niet bewilligd had, kan ook niet meedoen aan de verkiezingen. Kandidaten op ressortniveau van Megacombinatie, Nieuw Front, BVD/PVF en Volksalliantie zijn geschrapt.

In Coronie zijn alle kandidatenlijsten goedgekeurd. De Megacombinatie, het Nieuw Front, de Volksalliantie en BVD/PVF doen mee in dit district. Er is slechts 1 kandidaat op RR-niveau van de lijst gehaald. Deze kandidaat is van Volksalliantie. De kandidaat kwam voor op de verzamellijst, maar de stukken ontbraken. De kandidatenlijsten van alle politieke organisaties die deelnemen aan de verkiezingen op assembleeniveau in Brokopondo, zijn goedgekeurd. Enkele lijsten op ressortniveau toonden onvolkomenheden.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

19-04-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics