Nickerie.Net, woensdag 21 april 2010


Gebruik pesticiden moet met 50 procent omlaag

Nickerie - Het gebruik van pesticiden in de landbouw moet met de helft omlaag. Tegelijkertijd moet de opbrengst met 20 procent toenemen. Om dit mogelijk te maken worden tien voorlieden van de rijstbedrijven Manglie, NV Nanni en Savepro al ruim achttien weken getraind. De trainer is landbouwdeskundige Lekhram Soerdjan, directeur van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (Adron). De Farmers Field School (FFS) wordt voor de vierde keer in Nickerie gedraaid. De training begon in november 2009 en zal medio mei afgesloten worden.

Adron directeur Lekhram Soerdjan

Soerdjan zegt dat de voorlieden door minder pesticiden te gebruiken de productie kunnen verhogen en de kwaliteit van het gewas kunnen verbeteren. Ook leren de mannen hoe ze de kosten omlaag kunnen brengen om maximaal rendement uit de rijstsector te halen. Tijdens de FFS-raining leren de voorlieden dat ze opbrengstverhogend moeten werken. Dat kan door een optimale grondbewerking, gebruik van goed zaaizaad, juiste zaaidichtheid, juiste bemesting, goede waterbeheersing, juiste ziekte- en plagen bestrijding en het onderhoud van het veld. Verder moeten de mannen ook het veld ingaan om het praktijkgedeelte van de training te ervaren.

“We hebben al 36 kleinlandbouwers getraind. Het gebruik van pesticiden is bij deze boeren met 60 procent afgenomen. Dat hebben we gemeten. Bovendien is de opbrengst met ruim 20 procent gestegen”, aldus Soerdjan. Hij merkt op dat twaalf rijstbedrijven opgeroepen waren voor deelname aan de FFS-training. Slechts drie hebben gehoor gegeven aan de oproep. De Ardon-directeur wil op de lange termijn het gebruik van pesticiden omlaag brengen en de kwaliteit en opbrengst verhogen

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS / DBS

21-04-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics