Nickerie.Net, zaterdag 15 mei 2010


Dayanand Dwarka: Bouterse zelf ook stigmatiseren over Hindostanen

Geplaatst: 12/05/2010

Paramaribo -  “De voorzitter van de NDP, Desi Bouterse, die beweert een nationale partij te zijn met verschillende rassen, heeft zelf een week voor de verkiezingen in 2000, op het podium in Nickerie verklaard dat wanneer een groep Hindoestanen bij elkaar is, ze ‘ka kere ka kere’ zeggen.” Dit zegt het lid van de adviesraad van de VHP, Dayanand Dwarka, zeer gebelgd tegenover Dagblad Suriname. De ondervoorzitter van de NDP, Charles Pahlad, heeft onlangs gezegd dat alle VHP’ers van de Bosje-brug kunnen springen. Dit heeft behoorlijk kwaad bloed gezet bij de leden en sympathisanten van de VHP.

Het is beslist niet de eerste keer dat personen binnen de NDP, die zich prominenten noemen, dergelijke laag-bij-de-grondse uitspraken doen aan het adres van de VHP, een gevestigde partij binnen de samenleving. ‘Wij kunnen de NDP ook een antwoord geven, maar dat doen wij niet. Wij gaan ons niveau niet verlagen.’

Dwarka voegt er aan toe dat beslist niet uit het oog verloren moet worden dat de voorzitter van de NDP op een podium in Nickerie met zijn ‘ka kere ka kere’ uitlatingen, zelf de Hindoestaanse groep binnen de partij in een hoekje had gedrukt. Het is een feit dat de uitdrukking ‘ka kere ka kere’ minachtend wordt gebruikt bij het doen van generaliserende uitspraken naar de Hindoestanen toe.

Dwarka is zich ervan bewust dat de NDP, middels laatdunkende uitspraken, de VHP altijd uitmaakt voor een partij die uit Hindoestanen bestaat. Hierbij vraagt hij zich af of dit een misdaad is wanneer een groep burgers die op elkaar lijken zich bij elkaar bundelen. Hij benadrukt dat het beter is dat partijen eerlijk en openlijk uitkomen over hun aanhang dan partijen die propageren een nationale partij te zijn, dit camoufleren, terwijl er een interne strijd gaande is tussen de verschillende kandidaten van verschillende rassen. ‘Ik hoop dat meneer Pahlad tot inkeer komt. Want wat hij heeft geuit, dat alle VHP’ers van de Bosje-brug kunnen springen, kan beslist niet door de beugel.’ Binnen alle religiën en geloofsovertuigingen wordt zelfmoord verworpen. Vooral tegen deze achtergrond bekeken wordt binnen de VHP ernstig nagegaan of Pahlad, die momenteel DNA-kandidaat is, wel voor 100 % geestelijk gezond is.


Asha Bhagwat

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

15-05-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics