Nickerie.Net, woensdag 19 mei 2010


Groeipotentie agrarische sector US$ 350 miljoen

De agrarische sector heeft een enorme groeipotentie. Met een juiste aanpak kan het een bijdrage leveren aan het bruto binnenlands product van maximaal US$350 miljoen per jaar. Om dit te halen zal de nieuwe regering, uit welke politieke hoek dan ook, een lang termijn investeringsplan moeten hebben. Alle politieke partijen die dinsdagavond aan het agrarisch debat hebben deelgenomen, zijn het erover eens dat de ontwikkeling van de sector versneld moet plaatsvinden. Ze zijn het er ook over eens dat het agrarisch beleid de afgelopen 35 jaar niet is geweest wat het wezen moest. Het debat is georganiseerd door Agriforum, onder leiding van Iwan Poerschke.

Ir. Iwan Poerschke

In het debat hebben Henk Ramnandanlal namens de Mega Combinatie, Lekhram Soerdjan (Nieuw Front), Marcel Panday (BVD/PVF-combinatie) en Soewarto Moestadja (Volks Alliantie) de beleidsdoelen aangegeven van hun politieke organisaties. Ook hun intenties voor de agrarische sector, maakten ze kenbaar voor de komende vijf jaar. Soerdjan die opmerkte dat het nieuw Front wel degelijk goede prestaties heeft neergezet op agrarisch gebied, werd door zijn collega debaters er op gewezen dat, het niet voldoende is geweest en er meer politieke wil aan de dag gelegd moest worden.

De Mega Combinatie heeft naast beleidsdoelen voor de komende vijf jaren een compleet plan gepresenteerd hoe de sector te ontwikkelen. Ramnandanlal van deze combinatie zegt dat in vijf jaar de sector kan groeien van een huidige marktwaarde van US$250 miljoen naar US$ 350 miljoen. Dat zou betekenen dat de sector 9 tot 10 procent bijdraagt aan het bruto nationaal product (bnp). Dit zal wel betekenen dat er een jaarlijkse investering moet komen van rond de US$ 75 miljoen, voor een jaarlijkse groei van US$ 20 miljoen. Volgens hem zal de private sector, waarin ook buitenlandse bedrijven, kunnen inkomen met US$ 50 miljoen, een ‘revolving fonds’ moeten opzetten. Dit fonds zal dienen als stimulering van agrarische bedrijven, die jaarlijks mogen rekenen op een financiële injectie van ruim US$ 20.000.

Het agrarisch debat is een initiatief geweest van Agriforum. De vier politieke combinatie die landelijk meedoen aan de verkiezingen waren de hoofdsprekers. DOE, DUS en A-combinatie hadden een spreekbeurt van vijf minuten. Poerschke, zei na het debat verrast en blij te zijn met de bijdrage en inzichten van het politieke veld. “In elk geval is duidelijk dat iedereen het met elkaar over eens is dat het agrarisch beleid van de komende vijf jaar een belangrijke rol moet gaan vervullen in de ontwikkeling van de economie. De wil is hier getoond. Na 25 mei kunnen we welke regering dan ook op aanspreken”, aldus Poerschke.

(Wilfred Leeuwin)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

19-05-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics