Nickerie.Net, donderdag 20 mei 2010


Grondbeleid krijgt veel kritiek bij politiek debat Nickerie

Nickerie - Soekhoe’s Broadcasting Suriname (SBS) hield woensdagavond een politiek debat in Nickerie. Het programma was live op de televisie. Het grondbeleid was een heet hangijzer. De meeste deelnemers en de bellers keurden het grondbeleid af. Aan dit debat namen deel: Rashied Doekhie (Mega Combinatie), Lekhram Soerdjan (Nieuw Front), August Lila (BEP/A-Combinatie), Kries Brindaben Panday (Nationale Unie), Soedeshchand Jairam (BVD/PVF Combinatie) en Leakat Mahawathkhan (Volks Alliantie). De onderwerpen die aan de orde gesteld werden, waren: Onderwijs, Landbouwsector en het Grondbeleid.

Presentator Glenn Oedayrajsingh Varma (foto) zegt dat hij de diverse politieke partijen in Nickerie de mogelijkheid wilde bieden om hun visie en de knelpunten kenbaar te maken. Hij vertelt dat in de eerste instantie hij alle lijsttrekkers de gelegenheid had geboden om hun partijprogramma te presenteren. Uiteindelijk nam een vertegenwoordiger van de partijen deel aan het debat. De discussie duurde vier uren en eindigde om middernacht. Aanvankelijk was debat voor anderhalf uur gepland.

Over de kritiek op het grondbeleid had Mahawatkhan een pasklaar antwoord: “Kritiek zal je altijd hebben. De voorgaande regeringen hebben grondzaken opgestapeld. Minister Michael Jong Tjien Fa heeft beschikkingen getekend die opgestapeld waren. Deze minister heeft heel goed werk verzet”, aldus Mahawathkhan.

Brindaben Panday vindt dat het Domeinkantoor erg corrupt is. Volgens hem moet gronduitgifte door het districtsbestuur en de districtscommissaris geschieden. Ook Jairam keurt het grondbeleid af. “Dubbele gronduitgiftes, ontruimingen en grondroof valt niet goed te praten. De afhandelings procedures van een aanvraag duurt te lang”, aldus Jairam. Hij staat voor eigendom op grondtitels, zodat financiering gemakkelijk zal gaan.

Lila vindt dat de gronduitgifte uit de politiek gehaald moet worden. “Vooral jonge mensen worden hiervan de dupe, want het werkt belemmerend. Een Surinamer moet op zijn 21-ste een stuk grond kunnen krijgen om zich verder te ontwikkelen. We pleiten voor een orgaan dat hiermee belast moet zijn en uitgifte en aanvragen moeten gepubliceerd worden”, merkt Lila op. Hij benadrukt dat de huidige wetten en regelgevingen geёvalueerd en ontworpen moeten worden aan de huidige situatie. Doekhie vindt dat met het grondbeleid behoorlijk mis is gegaan. “Adviezen en bereidverklaringen hebben mensen op straat laten belanden.Gronden worden gestolen. Mensen worden beroofd van hun have en goed. Elke burger heeft het recht op een stuk grond. Daarvoor heb ik schoppen en trappen moeten incasseren”, aldus Doekhie.

De lokale gemeenschap heeft telefonisch vragen gesteld aan de politieke vertegenwoordigers. Vooral het grondbeleid kreeg veel kritiek, waardoor de meeste vragen voor Mahawathkhan bestemd waren. Slechts één vraag ging over de landbouwsector en de rest had te maken met het grondbeleid. De vertegenwoordigers van de partijen zijn het eens met elkaar over dat een landbouwschool moet komen in het district. Accreditatie van het Surinaams onderwijs moet gerealiseerd worden. Over de landbouwsector zijn de meeste politici niet positief. Gewezen wordt op het belang van een garantieprijs voor rijst en stabilisatie van de sector, import van landbouwmachines en chemicaliën zonder invoerrechten, een goede infrastructuur en het verhogen van de productie.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

21-05-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics