Nickerie.Net, zaterdag 29 mei 2010


Landelijke resultaten verkiezingen: MC 40.2%

Op basis van de voorlopige cijfers gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft de Mega Combinatie 40.2% van de stemmen gekregen en het Nieuw Front 31.6%. Als de percentages van Nieuw Front en de Volks Alliantie bij elkaar opgeteld worden, komt dit aantal op 44% en met AC erbij zou dat neerkomen op 47.7%.

Voorlopige verkiezingsuitslag: bron en grafiek ministerie van Binnenlandse Zaken

John Krishnadath, directeur van het IDOS wijst erop dat de Pertjajah Luhur op districtraads- en ressortraadsniveau aanbood om samen te werken. Als de stemmen van de Volks Alliantie en A-Combinatie opgeteld worden bij Nieuw Front, zou volgens Krishnadath de coalitie 546 zetels in de Verenigde Volks Vergadering halen. Zonder A-Combinatie zou dat 407 opleveren. Totaal aantal VVV zetels is 919.

Op basis van de voorlopige uitslag blijkt dat Mega Combinatie meer dan 500 stemmen heeft in de VVV. Op basis hiervan zal de Mega Combinatie elke presidentskandidaat kunnen kiezen. Door op dr en rr niveau samen te werken met PL zouden de kaarten heel anders liggen.

Opvallend is dat DOE en BVD/PVF ruim 5% van de stemmen hebben gehaald maar DOE kreeg 1 zetel en BVD/PVF behaalde geen zetels. Met 4.7% heeft A-Combinatie 7 zetels. Volks Alliantie heeft met 12.9% van de stemmen 6 zetels. Hiermee laait de discussie over de onrechtvaardige kiesregeling weer op.

Bron:

Nickerie.Net / NSS

26-05-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics