Nickerie.Net, vrijdag 04 juni 2010


Commissie zal regeerakkoord voorbereiden

Binnen dertig dagen zal de nieuwe coalitie die gevormd wordt, met als spil Mega Combinatie, een regeerakkoord presenteren. Dit is overeengekomen in het 'protocol van samenwerking' dat getekend is met de A-Combinatie. Deze twee combinaties hebben samen 30 zetels in het parlement. De mogelijkheid dat de Volks Alliantie, onder leiding van Paul Somohardjo erbij komt, is groot. Zondagavond zal de beslissing definitief vallen. Vrijdagavond was het gesprek tussen MC-leider Desi Bouterse en Somohardjo 'positief'.

De partijen zijn het eens met elkaar over de hoofdlijnen van het te voeren beleid. De programma's zijn met elkaar vergeleken. Het gaat vooral om de staatkundige, bestuurlijke, economische en sociaal-culturele paragrafen. Het regeerakkoord moet de natievorming tot uitdrukking brengen, waarbij vooral 'verheffing van het volk' centraal staat. Ook aan de grondwet zal er 'inhoud en vorm' worden gegeven.

De partijen mogen twee personen aanwijzen die in de redactie-commissie zitting zullen nemen. Het streven is erop gericht om rond 10 juni een concept te presenteren. Op basis van het uiteindelijke regeerakkoord zullen profielen worden samengesteld voor de in te vullen posten. In het protocol wordt er niet gesproken over de functie-verdeling. Vast staat dat presidentschap naar de Mega Combinatie gaat. Bouterse heeft aangekondigd dat hij de kandidaat is voor president. Jenny Geerlings-Simons wordt voorgedragen als assembleevoorzitter.

Als Volks Alliantie erbij komt, zal het vice-presidentschap door deze combinatie ingevuld worden. Somohardjo heeft duidelijk gesteld dat met minder geen genoegen zal worden genomen. Resten nog de functies van ondervoorzitter van het parlement. De post van eerste vervanger van de vice-president en de governor van de Centrale Bank van Suriname is ook vacant.

(Foto: Edward Troon)

Bron:

Nickerie.Net / NSS

04-06-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics