Nickerie.Net, donderdag 10 juni 2010


Zoetwaterkanaal Nieuw Nickerie moet beschermde status krijgen
Geplaatst: 08/06/2010

Nickerie-  Het Nickeriaanse volk begint zich steeds meer te roeren met de ontwikkelingen rond het zoetwaterkanaal in Nickerie. Directe aanleiding hiertoe is de demping van het kanaal tussen de G.G. Maynardstraat en R.P. Bharosstraat. Leek het in de eerste instantie dat het om een tijdelijke demping ging, blijkt nu dat vanuit het bestuursdienst dit deel van het kanaal is opgeofferd voor een permanente parkeerplaats. Wat het Nickeriaanse volk in het verkeerde keelgat is geschoten, is dat dit eenzijdige besluitvorming is geweest zonder raadpleging van de bevolking. Met de demping van dit deel van het kanaal is in navolging van het bebouwen van het plein naast het commissariaatsgebouw opnieuw een stuk sieraad van het district opgeofferd voor een bestemming, waar er genoeg alternatieven voor waren. Het zoetwaterkanaal wordt door vele natuurminnende Nickerianen beschouwd als Nickeriaans werelderfgoed.

Het zoetwaterkanaal heeft al jaren te lijden van een gebrekkige waterhuishouding, nadat het afvoersluis plaats had moeten maken voor een particulier gebouw. Dit wordt gezien als een van de meest controversiŽle politieke toewijzingen in de Nickeriaanse hoofdstad. Een paar maanden geleden was het kanaal helemaal opgedroogd omdat er geen toevoer van vers water was. Erger nog, geen enkele overheidsinstantie bekommerde zich hierom. Het kanaal is volledig afhankelijk van regenwater.

Vanuit de Stichting Nickerie Wereldwijd, die zich vrijwillig bezighoudt met de wereldwijde promotie van dit westelijk district van Suriname, is teleurgesteld gereageerd op deze ontwikkelingen. Deze stichting was juist bezig met de voorbereidingen voor het verder verfraaien van dit toeristisch trekpleister in samenwerking met zowel locale als buitenlandse instanties. Op het programma staat onder andere het kanaal te voorzien van een aanvoerleiding vanuit het dichtst bijzijnde zoetwaterbron, het beplanten met meerdere lotusvarianten en als klap op de vuurpeil wil deze stichting alle 4 kanaaldelen in het midden voorzien van een waterfontein met onderwaterverlichting. De locale partijen die de stichting op het oog heeft, zijn SWM, EBS, OW-MCP en het Natin.


Danny Jibodh

Bron:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

10-06-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics