Nickerie.Net, maandag 14 juni 2010


MC’ers hebben moeite met “president Bouterse”
Geplaatst: 14/06/2010

Paramaribo -  Hoewel men het nog niet publiekelijk durft te zeggen, hebben voornamelijk de gekozen RR- en DR-kandidaten van de Megacombinatie moeite met de voordracht vanuit het hoofdbestuur van de NDP om Bouterse voor te dragen als presidentskandidaat. De voordracht van Bouterse vanuit de NDP werd overgenomen door de partners van de NDP, te weten Palu, Nieuw Suriname en de KTPI.

Dagblad Suriname verneemt van haar politieke bronnen dat men het wel durft te zeggen in de politieke wandelgangen, maar vanwege het gesloten centralistisch systeem van voornamelijk de NDP, zwijgt men. Men wenst niet als verrader te worden uitgemaakt zoals destijds gebeurde bij Rudie Balker toen die de vrijgekomen DNA-stoel van Bouterse opeiste. Balker had een eigen mening en dat werd hem niet in dank afgenomen.

De groepen van mensen storen zich eraan dat voor de verkiezingen de Megacombinatie (MC) zich haastte in alle kronkels om mensen voor te houden dat Bouterse geen presidentskandidaat is en dat hij destijds alleen maar zijn ambities kenbaar had gemaakt. Nu de zetels gehaald zijn, wordt het besluit in een kleine groep genomen zonder de structuren te kennen. Het centralistisch besluit heeft veel weg van dictatuur. De groepen van gekozen kandidaten van de MC menen dat er ook andere kandidaten zijn binnen de MC voor deze mogelijke ambt met een onbevlekt verleden. Zo worden in een adem de namen genoemd van Rabin Parmessar, Jules Wijdenbosch en Jenny Simons. Zo was Rabin Parmessar eens in 2005 de presidentskandidaat voor de NDP.

De uitschakeling
De bronnen melden dat een paar maanden voor de verkiezingen Bouterse bewust Parmessar en Simons voor hun mogelijke ambities heeft uitgeschakeld. Zo claimde hij zonder de structuren te kennen dat hij president wenste te worden. Velen rond Bouterse schrokken zich een aap, maar een ieder zweeg. De verkiezingen waren nog niet nabij en de kandidaatstellingen had nog niet plaatsgevonden. Niemand wenste te praten in de angst dat hij/zij niet op de lijst geplaatst zou worden. Binnen de NDP- groep botert het al een hele poos niet tussen de Hindostaanse blok en de Creoolse blok. Dat dateert uit de periode van wijlen Kenneth Moenne die toen fractieleider moest worden van de NDP in DNA. Het kwam tot een totale botsing tussen de twee groepen in de NDP, waarbij de groep Moenne het won. Die slag is groep Simons niet vergeten. Nadien was het een poos stil rond Jenny Simons.

Bouterse houdt samenwerking NF tegen
De ontevreden groep MC’ers melden dat het Bouterse is die een samenwerking met het Nieuw Front tegenhoudt. Het excuus dat zijn achterban hem als presidentskandidaat wenst, is bedrog, vinden zij. Wanneer is de achterban gekend? Het is het hoofdbestuur dat heeft bepaald. Het Nieuw Front heeft zich bereid verklaard te praten, mits Bouterse afstand doet van zijn ambities om president te worden. De bronnen melden dat nu om een man de grote en beste bundeling niet kan komen. Zij vinden dat een grote bundeling de persoon van Bouterse moet overstijgen.

MC, een politieke organisatie of een kerkgenootschap?
De religieuze inslag, voornamelijk gericht op Bouterse om hem te vergeven, begint ook MC’ers de spuigaten uit te lopen. Haast alle vergaderingen van de MC lijken wel op grote christelijke ontmoetingen. De MC’ers met andere geloofsovertuigingen en culturen vinden dat bidden geen kwaad kan, maar om het vanuit een bepaalde religie zo te benadrukken, lijkt een verplichte oplegging van die religie. Grote delen van de MC zijn van andere geloofsovertuigingen. Men begint nu al te zeggen dat de MC meer op een sekte begint te lijken dan een politieke partij.

De groepen met een andere geloofsovertuiging krijgen steeds meer het gevoel dat zij hun geloof gaan moeten laten, voor de extreme christelijke stijl van de MC. De bronnen melden dat het niet zal gebeuren, desnoods gaan zij over naar een andere partij, maar overheersing van de ene religieuze groep op de andere, dat is een stap te ver.

Bron:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

14-06-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics