Nickerie.Net, zondag 20 juni 2010


Bouterse's machtsdrang verscheurt Suriname

Paramaribo - In een uitzending van het NDP gezinde Surinaamse radiostation Sky radio heeft Bouterse nogmaals aangegeven om voor de presidentschap te gaan. Schaamteloos haalde hij aan dat hij in 1980, 1990 en in 1996 president had kunnen worden, maar dit niet heeft gedaan. Vooral nabestaanden van de diverse slachtoffers tijdens het bloedige regime onder leiding van Bouterse hebben woedend gereageerd op deze uitspraken van Bouterse. Inmiddels is ook binnen de Mega-combinatie de discussie losgebarst of het wel verstandig is dat Bouterse zich gaat kandideren namens deze partij.

Bouterse tijdens zijn dictatuur

'Er is nog weinig overgebleven van de glans van onze overwinning' aldus een NDP aanhanger die niet bij naam genoemd wilt worden. 'Bouterse liegt, als hij beweert dat zijn kandidatuur wordt gedragen door de achterban'. Daar wringt het juist. Bouterse werkt met enkele vertrouwelingen, bestaande uit leden van de vroegere groep van 16. Samen delen ze de lakens uit en dit wordt door de partijhandlangers verder verspreidt tot de laagste regionen. Er is nauwelijks ruimte voor weerwoord. Niemand mag de partijleider tegenspreken. 'Het is typerend voor de NDP dat als iemand wilt uittreden, zich hierover niet openlijk durft te spreken uit angst voor represailles. Terwijl men bij de overige partijen bij wijze van spreken vrij en blij elke dag mag switchen' aldus de aanhanger die zich ergert aan de huidige gang van zaken binnen de NDP. Het verbaast me daarom niet dat de NDP in Suriname steeds meer met een sekte wordt vergeleken. De gebedsdiensten tijdens de bijeenkomsten is een ordinaire belediging van het christelijk geloof. Behalve dat leden van de andere godsdiensten zich hiermee niet kunnen vinden, wordt Bouterse kwalijk genomen dat hij zijn misdaden zo probeert te verbloemen door elke keer God erbij te betrekken. Critici in de wandelgangen zijn het erover eens: 'hij heeft misdaden begaan tegen medemensen en laat daarom ook een menselijke rechter zijn oordeel vellen voordat hij zich naar boven gaat richten'. 'Ik  heb op NDP gestemd en ik hoop dat mijn stem de NDP helpt om deze partij op het rechte pad te brengen. 'Er zijn nog genoeg capabele mensen binnen de NDP, maar die moeten dan ook een eerlijke kans krijgen van het kliekje rond Bouterse'.

Er heerst een grauwe sfeer in Suriname. Iedereen houdt de handen op de knip. Angst voor hyperinflatie is groot, zoals we die gekend hebben in de jaren 90. Banken zijn ineens minder geneigd om leningen te verstrekken. Rente tarieven worden geleidelijk aan weer opgeschroefd.  Zo worden investeringen op de wacht gezet en de voorraden bij toeleveranciers blijven langer in het magazijn staan. De kettingreactie kan funest zijn voor de economie. Het lijkt alsof een decennium lang dictatuur voor Bouterse met alle moordpartijen door zijn doodseskaders niet genoeg is geweest. Hoe kunnen we in Suriname een president hebben aan wiens vingers en tenen bloed kleeft.

Bron:

Nickerie.Net / FOS Network

19-06-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics