Nickerie.Net, maandag 21 juni 2010


Presidentschap Bouterse kan Krijgsraad niet schelen

Louis Alfaisie

Het kan de Krijgsraad maar weinig schelen of de hoofdverdachte in het strafproces naar de 15 moorden van 8 december 1982, Desiré Bouterse, president wordt van de Re-publiek Suriname. Krijgsraadspresident Cynthia Valstein-Montnor zei donderdag in een gesprek met De West, dat het proces onverkort wordt voortgezet. De Mega-Combi-natie (MC) kwam bij de parlementsverkiezingen van vorige maand als grootste uit de bus en nu heeft MC-voorzitter Bouterse met de toegezegde steun van zetelwinnaars A-Combinatie (AC) en Volks Alliantie (VA) de beste kansen om de nieuwe president te worden. -

Bouterse was op 9 juni jongstleden voor de zoveel-ste keer afwezig toen de Krijgsraad hem nodig had voor de voortzetting van de zaak. Zijn advocaat Irwin Kanhai attendeerde Valstein- Montnor erop dat de ver-dachte niet in de rechtszaal kon zijn, omdat hij het druk had met voorbereidingen voor de presidentsverkie-zingen. Bouterse is sinds de aanvang van het proces eind 2007 nooit in de rechtszaal verschenen. ,,De Krijgsraad is bezig met een strafzaak en wij laten ons niet in met de politieke ontwikkelingen,” zei Val-stein-Montnor tegenover De West op het Presidentieel Paleis kort nadat zij en Ewald Ombre door president Ronald Venetiaan waren beëdigd tot respectievelijk vice-president en president bij het Hof van Justitie (HvJ).

De beëdiging komt nadat ze geruime tijd in die functie hebben waargenomen. Valstein – Montnor ontwijkt vragen die direct betrekking hebben op Bouterse en laat duidelijk merken dat ze niet graag praat over verdachten in zaken die bij haar onder de hamer liggen en nog minder wil speculeren over wat de toekomst brengt, vooral niet als het te maken heeft met wat zich op het politieke veld voltrekt. Maar als haar gevraagd wordt of er bij het hof, de Krijgsraad of de wet in het algemeen constructies bestaan die rekening houden met een verdachte wier status gaandeweg een zaak verandert, door dat hij/zij president wordt, zegt ze: ,,Rechters kennen maar één status van een verdachte, en dat is “verdachte”!” Om te illustreren dat de maatschappelijke positie van verdachten van weinig betekenis is voor magistraten, brengt Valstein – Montnor in herinnering dat in de recente geschiedenis verschillende ministers voor de rechter zijn verschenen en zelfs zijn gevonnist. Errol Alibux was na 2000 net minister van Financien af toen hij eerst werd verdacht en vervolgens veroordeeld en opgesloten wegens fraude. Dewanand Balesar was minister van Openbare Werken (2000-2005) toen hij werd schuldig bevonden aan corruptie en ook opgesloten. Minister Siegfried Gilds van Handel en Industrie werd in 2006 in verband gebracht met witwassen van zwart geld en betrokkenheid bij een criminele organisatie in de periode toen hij nog de scepter zwaaide bij het departement van Justitie en Politie. Ook hij werd veroordeeld en opgesloten.

Bij de beëdiging van Valstein-Montnor tot vice-persident bij het hof zei Venetiaan dat er ook al grote verantwoordelijkheid rust op haar schouders als krijgs-raadpresident. ,,Dit is in het huidige tijdsgewricht van niet te onderschatten gewicht, gegeven het politieke klimaat in Suriname,” aldus het staatshoofd. Hij liet daarmee er geen twijfel over bestaan dat de grote kans dat Bouterse president wordt niet zonder meer aan hem voorbijgaat. Hofpresident Ombre zegt evenwel dat hij niet verwacht dat het nieuwe kabinet met eventueel Bouterse als president van invloed zal zijn op het werk van de Rechterlijke Macht (RM). Ombre en Valstein-Montnor verwijzen naar elkander wanneer het aankomt op de inrichting van een burgerkamer in tweede kanton waar drie ex-ministers moeten verschijnen voor hun aandeel in het 8 december strafproces. De zaak tegen de overige 21 loopt sinds 2007 bij de Krijgsraad in twee kamers, een militaire en een burgerkamer. Beide kamers worden voorgezeten door Valstein – Montnor.

Bron:

Nickerie.Net / De West

21-06-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics