Nickerie.Net, maandag 28 juni 2010


Sardjoe haalt flink uit naar Bouterse
Geplaatst: 28/06/2010

Paramaribo - De voorzitter van de VHP, Ramdien Sardjoe, heeft gisteren tijdens een partijbijeenkomst flink uitgehaald naar Megacombinatie-leider Desi Bouterse. Voor de VHP is het meer dan duidelijk dat de hoogmoedigheid van Bouterse erin heeft geresulteerd dat zijn politieke winst om een regeringscoalitie te vormen, heel marginaal is geworden. Sardjoe deed gisteren stapsgewijs uit de doeken hoe het aan toe is gegaan tussen het Nieuw Front en ‘meneer Bouterse’.

Op de dag van de verkiezing kreeg Sardjoe al het signaal dat Bouterse met hem wilde praten. Bouterse stelde Sardjoe voor dat het invullen van het vicepresidentschap, enkele ministersposten en buitenlandse posten op Sardjoe’s bord geplaatst kunnen worden. ‘Wat gebeurt er met de post van president?’, luidde de vraag van Sardjoe, waarop Bouterse antwoordde: ‘De post van president is niet bespreekbaar’. Deze intentie van Bouterse is hem uiteindelijk heel duur komen te staan. Deze uitspraak van Bouterse herinnerde Sardjoe eraan dat hij niet te maken had met een democratische leider, maar een militaire leider die erop uit was een militaire staat te vormen.

Vanaf het prille begin na de verkiezingen, werd gesteld dat Bouterse de presidentskandidaat zou worden van de Megacombinatie. Sardjoe heeft Bouterse ook nog erop gewezen geen president te worden, maar een president te zoeken die gedragen wordt binnen de gemeenschap. Er is een te grote kloof tussen de MC en het NF. Op grond hiervan was het streven van het NF erop gericht een presidentskandidaat voor te dragen die maatschappelijk breed gedragen wordt.

Het doel van de VHP is erop gericht om zich te houden aan principes en waarden. ‘Deze principes zijn hoger dan het vp-schap en de invulling van ministersposten’, zei Sardjoe met klem. De VHP heeft een waardige identiteit die zij wil behouden. De partij heeft waardigheid, principes en een karakter. ‘Kies niet voor de dwaalweg, maar de goede weg.’ Sardjoe zei ook duidelijk dat de VHP het vp-schap en de ministers niet nodig heeft, maar vertrouwen van de partijstructuren. ‘Ik heb nodig het geloof in de VHP en het karakter die de VHP uitdraagt.’ Ter wille van deze zaken was VHP bereid plaats te nemen in de oppositiebanken.

Bouterse had eerder een fout gemaakt door een brief te sturen naar het NF om te praten, stelde de VHP-voorzitter. ‘Er werd een delegatie samengesteld’, vertelde Sardjoe. Als voorzitter van de VHP, leidde hij de delegatie persoonlijk. Tot zijn verbazing werd de delegatie bij aankomst ontvangen en begeleid door de tweede, derde en vierde lijn van de MC. Bouterse die zelf de uitnodiging had gestuurd, was in geen velden of wegen te bekennen.

‘Hiermee heeft Bouterse een fout gemaakt, door het NF uit te nodigen en zelf niet aanwezig te zijn. Meneer Bouterse acht zichzelf te hoog’, riep Sardjoe gisteren uit.
Een andere fout die Bouterse heeft begaan, is om de vele adviezen om zich geen presidentskandidaat te stellen van de MC, af te wijzen.
‘De bal heeft gelegen op de speelhelft van Bouterse. Indien hij een andere presidentskandidaat zou voordragen, zou het anders afgelopen zijn. Wij hebben de deur niet dichtgemaakt, meneer Bouterse heeft de deur dichtgemaakt.’

Sardjoe riep Bouterse ook op om na te laten zich op een beledigende wijze te gedragen tegenover Surinamers, indien hij de president van het land wil worden. ‘Op hem rust een bijzondere verantwoordelijkheid. Wanneer hij president wil worden, moet hij niet alleen zijn eigen mensen lief hebben, maar ook andere Surinamers leren waarderen.’

Verder gaf Sardjoe te kennen niet te praten over de MC-kandidaat Charles Pahlad die eerder aangegeven had dat de VHP’ers van de Wijdenboschbrug moeten springen. ‘Ik weet niet of hij zelf de weg gekozen heeft van de Wijdenboschbrug.’

Asha Bhagwat-Widjai Ganesh

Bron:

Nickerie.Net / DBS

28-06-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics