Nickerie.Net, dinsdag 06 juli 2010


Freddy Kruisland: Volksvergadering niet voor politieke twisten

door Ivan Cairo, 05/07/2010

Paramaribo - De Verenigde Volksvergadering (VVV) wordt alleen bij zaken van “zwaarwichtig staatsbelang” bijeengeroepen en niet om politieke twisten uit te vechten. Dat zegt de jurist Freddy Kruisland. Weigering van assembleeleden om geen quorum te verlenen bij de vergadering om een president en vicepresident te kiezen, is geen reden om de VVV bijeen te roepen. Gelet op de stemverhoudingen in het parlement is het niet te verwachten dat kandidaten voor het president- en vicepresidentschap met een gekwalificeerde meerderheid van 34 stemmen worden gekozen, zoals de grondwet voorschrijft.

In Nieuw Frontkringen wordt geopperd geen quorum te verlenen zodat de verkiezing van de nieuwe regeringsleiders niet gehouden kan worden om zo de Mega Combinatie (MC) een hak te zetten. MC heeft 23 DNA-zetels en in de VVV 507 stemgerechtigden. De grondwet schrijft volgens Kruisland helder en duidelijk voor dat een president gekozen moet worden “zodat het land bestuurd kan worden” en dient eenieder die daarbij betrokken is mee te werken aan de verkiezing. “Wie opzettelijk tegen deze bepaling handelt, handelt tegen de grondwet”, zegt de rechtsgeleerde. Echter zijn er geen sancties indien geen medewerking wordt verleend. Als voorbeeld noemt hij de grondwet van de Amerikaanse staat Texas, die dwingend voorschrijft dat volksvertegenwoordigers in bepaalde gevallen verplicht zijn vergaderingen van het parlement bij te wonen. In die wet is opgenomen dat zij die weigeren, door de politie opgehaald mogen worden om naar de vergadering gebracht te worden. Een dergelijke bepaling ontbreekt in de Surinaamse wetgeving.

In tegenstelling tot de visie van oud-assembleevoorzitter Ulrich Aaron, kan volgens Kruisland geen Verenigde Volksvergadering bijeengeroepen worden indien De Nationale Assemblee niet in staat is vergaderingen te houden om de president te kiezen. De stemmingen in het parlement moeten eerst gehouden worden, zegt Kruisland, voordat de overstap gemaakt kan worden naar de VVV. Ook NPS-voorzitter Ronald Venetiaan en DA’91-leider Winston Jessurun zijn van oordeel dat er eerst stemmingen in het parlement gehouden moeten worden voordat de gang naar de VVV gemaakt kan worden.-.

Bron:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

06-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics