Nickerie.Net, zaterdag 10 juli 2010


Inspectie middelbaar onderwijs bezorgd over schoolresultaten

Paramaribo -  De inspectie van het Voortgezet Onderwijs op Seniorenniveau (VOS) is bezorgd over de eerste resultaten uit de afgelopen examenperiode. Het slagingspercentage van de meeste middelbare scholen vertoont een dalende trend ten opzichte van het vorige schooljaar. Satin Soekhoe, hoofdinspecteur VOS, zegt verbaasd te zijn over het lage percentage geslaagden op het Arthur Hogedoorn Atheneum. Daar zijn normaal de resultaten het hoogst van alle middelbare scholen. Het vorige schooljaar noteerde deze school nog een slagingspercentage van 86 procent. Dit schooljaar ligt het percentage op 69 procent. Soekhoe wijst er op dat het hier gaat om de eerste resultaten. Na de herexamens zullen de cijfers er iets beter uitzien.

Alleen de Imeao-scholen vertonen hogere tot zelf heel hoge resultaten ten opzichte van vorig jaar. De beste schoolresultaten op middelbaar niveau zijn van Imeao-Nickerie. Het slagingspercentage is daar 94 procent. Vorig jaar was het 56 procent. Dit jaar slaagde maar een leerling niet en moeten er twee herexamen doen. Op deze school hebben 52 leerlingen aan het examen deelgenomen.

“Het is nu natte vingerwerk om een juist oordeel te vellen over de oorzaak, maar de stakingen van het vorige schooljaar hebben nu wel hun tol geëist”, zegt Soekhoe. Volgens hem hebben leerlingen zich toch moeilijk kunnen aanpassen aan de nieuwe leerstof. Anderzijds zijn er tal van andere oorzaken die volgens de hoofdinspecteur onderzocht moeten worden. “Het kan liggen aan de leerlingen, de leraren of de kwaliteit van het examen. Allemaal oorzaken die we in een evaluatie meenemen”, zegt Soekhoe.

Vrijwel alle middelbare scholen noteren dalende cijfers. Opmerkelijk is dat de resultaten zelfs beneden de 50 procent liggen. Dit geldt voor onder andere Havo 2 met 35 procent, en Havo 3 met 40 procent. Alleen Havo 1 heeft een percentage geslaagden van 51 procent. De eerste resultaten bij het Natin zijn met 52,4 procent vrijwel gelijk aan die van vorig jaar. Toen was het 53 procent. Bij de VWO-scholen liggen de resultaten boven de 50 procent. Soekhoe hoopt dat de resultaten er na de herexamens beter uit zien. Internationaal wordt een slagingspercentage van 80 procent gezien als norm.

(Wilfred Leeuwin)

Bron:

Nickerie.Net / NSS

10-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics