Nickerie.Net, maandag 12 juli 2010


Dambreuk Nickerie hersteld

De breuk die ontstaan was aan de ‘lekbeteugelingsdam’ in Nickerie, is volledig hersteld. De rijstarealen zijn nu buiten gevaar. De aannemer en diverse instanties hebben hun uiterste best gedaan om dit probleem op te lossen. De landbouwers zijn eindelijk gerust gesteld en zijn naar hun huis teruggekeerd. Parlementariër Prem Lachman (Mega Combinatie/Nieuw Suriname) zegt dat de graafmachine nog wat kleine werkzaamheden moet afronden. De dam moet verder worden afgewerkt. Deze moet nog worden opgehoogd. De waterspiegel is ook gedaald en de overstromingen zijn afgenomen.

Lachman heeft de districts- en ressortsraadsleden aan het werk gezet. De boeren die verliezen lijden, moeten dat opgeven. Er zal daarna geëvalueerd worden. Lachman zegt dat hij ook het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij wil betrekken om de werkelijke schade te kunnen vaststellen. De parlementariër wil voor compensatie pleiten in De Nationale Assemblee.

Lachman zegt dat dit een les moet zijn voor de diverse instanties die niet alert genoeg zijn geweest. “Het kon veel erger zijn afgelopen. Wanneer de landbouwers in nood zijn, staan er heel weinig mensen achter hen. Bovendien heb ik in 1994 ervaren hoe mijn gewas verloren ging. Ik had toen 40 hectare ingezaaid en ik begrijp de boeren heel goed”, aldus Lachman. Hij hoopt gauw een beeld te hebben van de schade die nu geleden is. (Wanita Ramnath)

Bron:

Nickerie.Net / NSS

12-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics