Nickerie.Net, donderdag 15 juli 2010


Rijstboeren ongerust over schade door dambreuk Nickerie

Nickerie - De landbouwers die als gevolg van de dambreuk in Nickerie schade hebben geleden aan hun gewas zijn ongerust. Ze hebben nog van geen enkele instantie iets vernomen. Ook weten ze niet of ze op enige manier compensatie kunnen verwachten. Na het wegtrekken van het zwampwater is de schade aan de gewassen duidelijk zichtbaar op de rijstvelden.

Landbouwer Radjinderkoemar Manbodh heeft 240 hectare ingezaaid. Hij zegt dat heel wat boeren schade geleden hebben. Volgens Manbodh is niet alle schade direct zichtbaar. Soms wordt een plant zwak, waardoor de opbrengst veel minder wordt. Zulke schade aan het gewas is niet meteen zichtbaar, maar heeft op termijn wel degelijk consequenties. “Ik denk dat ongeveer 40 tot 50 procent van mijn gewas ernstige schade heeft opgelopen door het zwampwater. Het gewas stond enkele dagen onder water en het zuurgehalte van het zwampwater was hoog. Nu het water aan het wegtrekken is, merk ik dat de plantjes vergeeld zijn. Op sommige plaatsen in de rijstarealen zijn de plantjes zelf gesmolten”, aldus Manbodh.

De rijstbouwer laat weten dat de officiële instanties nog niets van zich hebben laten horen. Manbodh houdt er rekening mee dat sommige toppers van bepaalde instanties boos zijn op de landbouwers, omdat ze de vuile was in de media gehangen hebben. De gedupeerde boer zegt dat ze beurtelings zelf controle over de dam en op het waterpeil uitvoeren.

Rijstmagnaat Leakat Mahawathkhan, die 1000 hectare heeft ingezaaid, zegt nog geen schade gemerkt te hebben aan zijn aanplant. “Ik had iets later ingezaaid en de plantjes zijn nog onder water. Mijn gewas is nog jong en ik verwacht dat de schade beperkt blijft. Over een paar dagen weet ik of er iets aan de hand is”, aldus Mahawathkhan.

Parlementariër Prem Lachman doet een oproep aan de landbouwers die schade hebben geleden. Hij wil een rapport opstellen en dit presenteren in De Nationale Assemblee. Lachman is van plan een pleidooi te houden voor compensatie van de landbouwers die daadwerkelijk verliezen hebben geleden.

(Wanita Ramnath)

Bron:

Nickerie.Net / NSS

14-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics